Prova på!

Vill du vara med under en helt vanlig skoldag? Du får en egen elevguide som tar hand om dig under dagen. Du får vara med på våra lektioner och träffa våra fantastiska lärare och elever.

Vill du besöka vårt samhällsvetenskapsprogram på Trädgårdsgatan 25 tar du kontakt med Heléne Olofsson på telefon 042-38 56 03 eller epost: helene.olofsson@folkuniversitetet.se.

Vill du besöka vårt naturvetenskapsprogram kontaktar du Christina Linderfalk på telefon 042-21 53 86 eller epost: christina.linderfalk@folkuniversitetet.se