Kvalitet

Här kan du ta del av de dokument som på olika sätt visar hur Johannes Hedberggymnasiet arbetar för att sätta eleven och lärandet i centrum.

Dunkers_hettan

Skolinspektionen har under hösten 2010 granskat betygssättningen i historia A, kemi A och svenska B. De har granskat 35 skolor, varav en var Johannes Hedberggymnasiet.

Efter två dagars intervjuer med lärare och elever har de kommit fram till att vi följer Skolverkets föreskrifter och att inga åtgärder måste vidtas.

”Betygssättningen på Johannes Hedberggymnasiet har en tydlig förankring i kursmål och betygskriterier… Skolinspektionen bedömer att Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborg fungerar väl gällande granskningspunkterna och lämnar ärendet utan ytterligare åtgärd”

Detta är en form av kvalitetssäkring som visar att vi ger våra elever en likvärdig, allsidig och saklig värdering vid betygssättning. Vi är mycket glada över resultatet och fortsätter arbeta i samma anda!