Stödsamtal hos kurator

Södra Folkhögskolan i Helsingborg erbjuder samtalsstöd till dig som är deltagare på skolan. Du är välkommen till vår kurator Annelie Hennigor om du behöver en samtalspartner, stöd eller hjälp.

Vilken hjälp kan du få?

  • Mår du kanske dåligt med exempelvis ångest och depression?
  • Skadar du dig själv?
  • Kränker du andra eller är du själv utsatt?
  • Kanske har du funderingar kring liv och död, identitet, kärlek och sex eller tycker det är svårt med relationer.
  • Eller är det mer praktiska frågor om exempelvis ekonomi och bostad som gör att du känner stress och oro?


Till skolans kurator kan du komma med dina funderingar och det som tynger dig. Att våga prata med en annan människa som är där för att lyssna bara på dig är ofta första steget till förändring, läkning och utveckling. Och det är aldrig för sent att ta tag i det som känns jobbigt.

Räcker inte samtalsstödet kan Annelie hjälpa dig att komma i kontakt med andra verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnojour, vårdgivare, RFSL med flera.

Tystnadsplikt 

Samtalen med kurator är konfidentiella och ingenting av det du säger kommer att föras vidare, om vi inte har kommit överens om något annat. Kurators arbetstider är ojämna onsdagar onsdagar 10.00- 12.00 Om du vill boka samtal med Annelie kontaktar du henne via vår whats up- grupp ”Kurator.”

Hitta kuratorn: Du hittar kuratorn på andra våningen, till höger om fikarummet på Trädgårdsgatan 25.