Kurser på Södra Folkhögskolan Helsingborg

Vi erbjuder i dagsläget tre kurser: Allmän kurs, inriktning demokrati och samhälle, Allmän kurs inriktning service och bemötande, studiemotiverande kurs (SMF), samt Särskild kurs för framtidens entreprenörer.

Nedan kan du klicka dig vidare och läsa mer om våra kurser. 

Allmän kurs, inriktning demokrati och samhälle, och Allmän kurs inriktning service och bemötande, är i grunden samma kurs, men med lite olika inriktning. 

Kurser på Södra Folkhögskolan Helsingborg