Särskild kurs: Upplevelsevärd

Förvandla din passion för service till en karriär – bli upplevelsevärd! Södra Folkhögskolans ettårsutbildning är utformad i samarbete med hotell, näringsliv, och Campus Helsingborgs managementprogram. Målet är att du ska utveckla din yrkeskompetens och få praktisk erfarenhet av yrket.

Läs Särskild kurs: Upplevelsevärd, på Södra Folkhögskolan Helsingborg

Till ansökan

Detta är en kurs för dig som brinner för att möta människor och att erbjuda kundservice på både svenska och engelska.

Vad gör en upplevelsevärd?

En upplevelsevärd spelar en viktig roll i att skapa positiva upplevelser för gäster och kunder inom branscher som hotell, turism, evenemang och andra serviceinriktade miljöer.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Kundservice
 • Planering och genomförande av evenemang
 • Information och vägledning.
 • Marknadsföring
 • Problemlösning
 • Hantera klagomål och reklamationer
 • Försäljning

Om kursen

Kursen utvecklar dina färdigheter inom bland annat ledarskap, marknadsföring, och digital kompetens. Vi utrustar dig med kunskaperna du behöver för att anpassa produkter och tjänster individuellt, navigera i branschstandarder, och hantera kundklagomål och reklamationer professionellt.

Dessutom erbjuder vi gästföreläsningar från våra samverkanspartners och praktikmöjligheter som ger en inblick i det verkliga arbetslivet.

Varje kursmoment är utformat för att du ska lämna skolan med fördjupade kunskaper inom service och försäljning. Målet är att du ska vara väl förberedd för yrkeslivet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs är målet att du:

 • Har ökade bransch- och servicekunskap
 • Har goda kunskaper i kundbemötande
 • Har utvecklat din ansvarskänsla
 • Har utvecklats språkligt
 • Har kunskap om branschnormer och kollektivavtal

Nära samarbete med branschen och Campus Helsingborg

Kursen erbjuds i nära samarbete med hotell, näringsliv och service- och managementprogrammet på Campus i Helsingborg.

Under studierna får yrkeskunskap och erfarenhet med praktiserande inslag. Du får även möjlighet att stärka din svenska och engelska.

Du är berättigad till studiemedel och undervisningen bedrivs på heltid under ett år. Kursen bedrivs på 50 procent som yrkesutbildning/arbetsplatsförlagt lärande (APL) i våra lokaler, eller hos någon av våra samarbetspartners.

50 procent består av Orienteringskurs yrkessvenska, samt yrkeskurs Service och Bemötande och bygger på folkhögskolans pedagogiska modell.

Så går studierna till

Studierna bedrivs både enskilt och i grupp. Under kursen uppmuntras du till att diskutera och att dela med dig av egna erfarenheter. Du och dina kurskamrater hjälper och stöttar varandra. Våra samarbetspartners finnas som stöd och inspiration. Det kan till exempel innebära gästföreläsningar, mentorskap, praktik, evenemang och mässor.

I dagsläget samverkar vi till exempel med Lidl, Nyföretagarcentrum och Mindpark. Vi strävar efter att öka antalet samverkanspartners inom flera olika delar av samhället.

Utbildningens innehåll

 • Stärkande aktiviteter på olika arbetsplatser genom praktik (APL)
 • Ledarskap
 • Utveckling av språket, både svenska och engelska
 • Digital kompetens
 • Samhällsorientering
 • Branschkunskap
 • Kundbemötande
 • Servicekunskap
 • Personlig försäljning
 • Utveckling av ansvarskänsla
 • Förstå skillnader mellan olika företagskoncept
 • Kunskap inom kollektivavtal
 • Personlig utveckling
 • Talent managementprogram
 • Traineeprogram
 • Marknadsföring
 • AI och service
 • Konsten att samverka
 • Exempel på fördjupningar inom kursen
 • Relationsbyggande kundmöten
 • Servicearbete på distans, via digitala tjänster eller telefon
 • Etiska ställningstaganden i möten med kunder och gäster
 • Kundvårdande åtgärder för att skapa och bibehålla kundrelationer

Stödjande insatser under kursen

Validering av yrkeskompetenser utifrån OCN-metoden (Open College Network), enligt nordiskt valideringsforum

Studiemotiverande insatser

 • Specialpedagog
 • Kurator
 • Studie- och yrkesvägledare

Examinationsformer

 • Skriftliga och/eller muntliga redogörelser efter varje delmoment
 • Teoretisk (med praktiskt moment) i form av slutlig examination i ett offentligt sammanhang

Till ansökan

Vill du veta mer?

Kontakta: Ines Dzafic, studie- och yrkesvägledare
ines.dzafic@sodrafolkhogskolanhbg.se, 042-38 56 17