Särskild kurs för framtidens entreprenörer

Är du en eldsjäl med en idé om att starta ett projekt eller företag? Särskild kurs för framtidens entreprenörer hjälper dig att förverkliga din dröm. Du har idén, viljan och drivet. Södra Folkhögskolan Helsingborg hjälper dig med allt från nätverk, till juridik och företagsekonomi.

särskild kurs för entreprenörer på Södra Folkhögskolan Helsingborg

Till ansökan

Kursen riktar sig till de som vill bli entreprenör, intraprenör eller projektledare. Kursen hjälper dig att skapa en hållbar affärsplan och ett relevant mål med ditt företag. Du får kunskaper kring företagande och de olika utmaningar som finns inom området.

Kursens mål

Målet med kursen är att du efter avslutad kurs har ökade kunskaper och känner dig redo att starta eget företag, arbeta som intraprenör eller projektledare. Du ska även ha skapat ett fungerande nätverk och vara väl förberedd inför ditt kommande yrke.

Utbildningens innehåll

Kursen är uppdelad i sex delmoment.

Delmoment 1: Kreativitet och idé

I detta moment fokuserar vi på kreativitet och din idé. Du träffar etablerade inspiratörer som bland annat ger dig kunskap om vikten av passion, mål och medel. Du lär dig även mer om hur man gör en marknadsundersökning.

Delmoment 2: Processer och lagar

Här lär du dig mer om processer, lagar och bestämmelser. Inom momentet går vi även igenom vikten av en bra affärsplan och företagsekonomiska metoder. Du får även en introduktion till juridik och avtal.

Delmoment 3: Välj inriktning

Nu är det dags att välja mellan tre inriktningar: entreprenör, intraprenör eller projektledare. Vi går också igenom produktutvecklingsprocessens olika faser och innehåll. Det vill säga hur du omvandlar en idé till projekt eller företag.

Delmoment 4: Marknadsföring

På vilka sätt kan olika kanaler och medier användas till marknadsföring? Delmomentet innehåller även studier kring olika försäljningstekniker.

Delmoment 5: Retorik, konsten att tala

Med hjälp av teaterpedagoger utvecklar du dina retoriska färdigheter för att stärka entreprenörskapet.

Delmoment 6: Organisation och ledarskap

Nu lär du dig mer arbetsgruppens psykologi, konflikthantering, personlig utveckling och arbetsmiljöansvar.

Så går studierna till

Studierna bedrivs både enskilt och i grupp. Under kursen uppmuntras du till att diskutera och att dela med dig av egna erfarenheter.

Du och dina kurskamrater hjälper och stöttar varandra under utbildningen. Våra samarbetspartners finnas som stöd och inspiration så at du kan utveckla din idé till verklighet.

Samarbeten

Vi har flera olika samarbetspartners:

  • Mindpark, Helsingborg
  • Nyföretagarcentrum, Helsingborg
  • Lidl, Helsingborg
  • Dunkers kulturhus Spectra, Helsingborg

Till ansökan

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Dimitrij Aleshkov
dimitrij.aleshkov@sodrafolkhogskolanhbg.se
073 73 45 086

Ines Dzafic, studie- och yrkesvägledare
ines.dzafic@sodrafolkhogskolanhbg.se, 042-38 56 17