Kompositionslinjen, 2 år

Du som har en stark ambition att komponera musik och känner ett behov av att utveckla din egen musikaliska röst - det är utbildningen för dig.

Orkester på Gotlands Tonsättarskola, Visby

Målgrupp

Du som önskar en förberedande utbildning innan de söker Musikhögskolan eller redan är verksam musiker och vill utveckla ditt musikskrivande.

Antal utbildningsplatser: 23

Profil

Komposition genomsyrar all undervisning och undervisningen i detta specifika ämne bedrivs individuellt. Denna undervisning tillsammans med Kompositionsseminariet fungerar som ett slags nav i undervisningen. Till detta kommer det vi kallar kärnämnen som utgår från en traditionell västerländsk konstmusikprofil: notation, gehör, instrumentation, kompositionsteknik, estetik/analys etc. Mera samtida tillskott är ämnen som elektroakustisk musik och liveelektronik.

Undervisningen

Skolan har två huvudlärare i komposition, Henrik Strindberg och Per Mårtensson. I kompositionsämnet ges individuella lektioner med en av lärarna, men varje vecka är det också ett seminarium om samtida konstmusik. Varje studerande disponerar elva individuella lektioner per år men i viss utsträckning kan den studerande också boka individuella lektioner med de andra lärarna.

Varje studerande arbetar med kompositioner inom olika kompositionsprojekt på skolan. Skolan samarbetar sedan länge med Gotlandsmusiken och Musikkonservatoriet Falun, samt med spetsensembler för samtida musik. Typiskt för ett kompositionsprojekt är, att resultatet av de individuella lektionerna testas under två workshops där de musiker som slutligen kommer att framföra musiken på konsert bjuds in och deltar i den konstnärliga processen.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att ge varje studerande tillräcklig hantverkskunnande och konstnärliga utmaningar för att hon/han ska kunna utveckla sin egen personliga, musikaliska röst. Varje studerande förväntas skapa minst en komposition per år som kan framföras under festivalen Ljudvågor.