Komposition Fri konst

Konst- och kulturutbildning Visby

För dig som har ett spännande konstnärligt projekt som du drömmer om att genomföra och där du behöver handledning. Då är Komposition Fri konst på Gotlands Tonsättarskola, utbildningen för dig.

Ansök nu Öppnas i ett nytt fönster Närbild på notställ på Gotlands Tonsättarskola
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid
Antal platser
3
Årsavgift
40 000 kr
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Målgrupp

För dig som är musiker, EAM- eller ljudkonstnär eller har ett musikprojekt på gång och vill fortbilda dig i komposition.

Profil

Den 1-åriga kompositionsutbildningen med inriktning mot fri konst är helt individualiserad. Du söker till utbildningen med ett väl definierat, konstnärligt projekt som bedöms vid antagningstillfället.

Undervisningen

Som studerande väljer du i samråd med lärarna ett urval av kurserna från skolans kursutbud. Kurserna ska syfta till att hjälpa dig att genomföra ditt projekt. Projektens karaktär är olika vilket får till följd att ämnesstudierna också blir mycket olikartade från studerande till studerande. Beroende på vilka ämnen du väljer kommer undervisningen att bedrivas både individuellt, i smågrupper och i helklass i de olika valda ämnena.

Varje studerande har en produktionsbudget som också delvis kan användas till konsultation av experter utanför skolan i den mån kompetens saknas i kollegiet runt vissa aspekter av projektet. Examination sker genom en presentation för publik i lämplig lokal för det producerade projektet. Det har genom åren visat sig vanligt att de studerande på Fri konst medverkar och presenterar sitt projekt inom ramen för festivalen Ljudvågor.

Administration och planering av projektet är en del av utbildningen och därför den studerandes ansvar. Skolan stödjer den konstnärliga processen och bidrar med en begränsad budget.

Utbildningsmål

Som studerande på Komposition – Fri konst ska du efter avslutad utbildning ha genomfört ett konstnärligt projekt av hög konstnärlig halt och personlig karaktär. Du ska också genom projektet ha fördjupat dig i den pedagogiska frågeställning som formulerats i samband med antagningen till utbildningen.