Vår pedagogik

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med pedagogik och mål på Gotlands Tonsättarskola.

Pedagogisk profil

Vår pedagogiska profil är att omsätta teori i praktik. Det genomför vi både på lång och kort sikt - över dagen och över hela läsåret. En teorilektion på förmiddagen kan till exempel omsättas i en skapande workshop på eftermiddagen där de studerande tillämpar teorin i en personlig, musikalisk gestaltning. Festivalen Ljudvågor är det ultimata resultatet av vår pedagogik och fungerar som slutredovisning av ett läsår. Hela läsårets komponerande leder via lärarhandledning och workshops med musiker fram till uruppföranden för betalande publik i en egenproducerad musikfestival. Typiskt för ett kompositionsprojekt är att resultatet av de individuella lektionerna testas under workshops där de musiker som slutligen kommer att framföra musiken på konsert bjuds in och deltar i den konstnärliga processen. All undervisning relaterar mer eller mindre direkt till kompositionsprojekten – även elektroakustisk musik.

Egen utveckling kräver egen tid

Skolans viktigaste mål är att den studerande ska utveckla sitt eget musikaliska språk utifrån sina individuella förutsättningar. Vi arbetar i stor utsträckning med enskild handledning eller i små studiegrupper.

Tradition och förnyelse

Komposition genomsyrar all undervisning och undervisningen i detta specifika ämne bedrivs individuellt. Denna undervisning tillsammans med Kompositionsseminariet fungerar som ett slags nav i undervisningen. Till detta kommer det vi kallar kärnämnen som utgår från en traditionell västerländsk konstmusikprofil: notation, gehör, instrumentation, kompositionsteknik, estetik/analys etc. Mera samtida tillskott är ämnen som elektroakustisk musik och liveelektronik.