Våra lärare

Som lärare är vår främsta uppgift att stödja dig som studerande i din konstnärliga utveckling vid sidan om att ge dig praktiska kunskaper i hantverket.