Per Mårtensson

Konstnärlig ledare

Per är konstnärlig ledare på skolan och undervisar i komposition, estetik/analys och liveelektronik

Per Mårtensson är född 1967 i Östersund. Han har studerat idéhistoria vid Stockholms universitet samt komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 1997-98 studerade han vid IRCAM i Paris där han också deltog i ett forskningsprojekt om virtuella strängar.

Han har huvudsakligen komponerat instrumentalmusik, men även intresserat sig för blandformer mellan instrumental- och elektroakustisk musik. Han har också skrivit musik till film och dansföreställningar, arbetat som arrangör samt som musikskribent. 2001-03 var han Composer in Residence vid Musikradion, P2. Under våren 2007 var han gästprofessor i komposition vid Indiana University i USA. Sedan 2021 är Per professor i komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Per Mårtensson

Per Mårtensson