Ida Lundén

Lärare

Ida Lundén undervisar i komposition.

Tonsättaren, musikern och pedagogen Ida Lundén har varit professionellt verksam sedan mitten av 90-talet. Först inom jazzmusik men sedan studierna på Gotlands Tonsättarskola och senare musikhögskolor i Stockholm och Freiburg, aktiv inom improvisation, nutida och elektronisk musik. Ida är även adjunkt i konst med inriktning ljud på Konstfack i Stockholm. 

Hennes musik kan beskrivas som lekfull, undersökande, ibland politisk, ofta baserad på äldre musik eller på utommusikaliska idéer. Samarbete med musiker och andra konstnärer är centralt i hennes konstnärliga praktik och hon har bland annat gjort musik till flera dansföreställningar. Av hennes verk kan särskilt nämnas Songs My Mothers Taught Me – nominerat till Nordiska Rådets Musikpris, det lilla stycket DadoDado som spelats av gitarrister över hela världen, samt Orgel – en interaktiv konsertinstallation med nio hängande ”orglar” som prisats med A Design award.

Ida Lundén är född 1971 och bor i Stockholm.

Foto: Alison de Mars

Ida Lundén, lärare på Gotlands Tonsättarskola

Ida Lundén