Marcus Wrangö

Lärare

Marcus undervisar i Elektronmusik och Studioteknik.

Marcus är född 1976 i Stockholm. Han har studerat Elektroakustisk komposition vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (2005-2010) och studerade tidigare vid Gotlands Tonsättarskola och Elektronmusikstudion (i Stockholm). 

Han är en av initiativtagarna bakom verksamheten Audiorama, som presenterar elektronmusik, ljudkonst och hörspel i 3D-ljud. Han har arbetat som curator för Nordiska Musikdagar i London 2016 och Föreningen Svenska Tonsättares 100-årsjubileum 2018. Marcus är sedan 2014 styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare.

Marcus komponerar primärt elektronisk musik i olika former, både studiobaserade fixed media-verk och verk för live-elektronik. Ett flertal av hans verk är audiovisuella verk, där det visuella har lika viktig funktion för verket som det auditiva. Alla Marcus kompositioner och framförande använder cybernetiska system, idéer och tekniker. Han har arbetat med allt ifrån komplexa immersiva 3D-ljudsystem, modularsyntar, avancerade gestiska kontrollsystem till programmering, fältinspelning och installationer. 

http://marcuswrango.com 

Marcus Wrangö, lärare på Gotlands Tonsättarskola

Marcus Wrangö