Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls. De studrande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.

 • Anna Romson, AD, Romson Reklam och fartygsservice
 • Bengt O. Pettersson, fotograf
 • Charlotte Most, producent, Mostfilm
 • Jessica Bjurström, VD, Komm – Sveriges kommunikationsbyråer
 • Jessica von Horn, Jessica von Horn Communication
 • Karin af Malmborg, CD, Identity Works
 • Mia Plynning Bengtsson, bildredaktör, Link Image
 • Mikael Cronwall, utbildningsledare, Fotoskolan STHLM
 • Christer Jansson, studiochef, H&M Studios, ledningsgruppens ordförande
 •  Pelle Kronestedt, verksamhetsledare, Centrum för fotografi
 • Olof Glemme, prorektor Konstfack, representerar högskolan
 • Per Mannberg, fotolärare Xenter, representerar gymnasieskolan
 • Studeranderepresentanter