Inredning och design

Välj heltidsutbildningen Inredning och design på Art College och få en plattform för vidare studier på HDK, Konstfack, Berghs eller Chalmers.

Öppet för sen ansökan


Vår heltidsutbildning i Inredning & design har etablerat sig som en viktig utbildning inom området. De allra flesta kommer in på de skolor de önskar. Vi vänder oss till dig som vill skaffa dig en plattform inför vidare studier till inredningsarkitekt, designer eller arkitekt. Utbildningen fungerar även för dig som vill fortbilda dig eller starta egen verksamhet.

Innehåll

  • Ritteknik
  • Design
  • Färg och form
  • Kommunikation
  • Adobe creative cloud

Egen laptop

Designprojekt

Yrkesverksamma lärare inom respektive ämne

Gratis extra kurser i mån av plats inom tex. konst, silversmide, foto etc.

Kursplaner

Högskoleutbildade yrkesverksamma lärare

Lärarna på Inredning och design är högskoleutbildade och yrkesverksamma inom sina respektive områden. Det innebär att du inte bara möter en kompetent lärare utan också att du får en inblick i den verklighet som väntar efter utbildningen.

Lärarna förmedlar en verklighetsförankrad helhetsbild som grundar sig på såväl teori som praktisk erfarenhet. Studiebesök och studievägledning från lärarna under utbildning gör att du hittar din väg framåt efter året på Art College.

Heltidsstudier under ett år

Utbildningen är på heltid och omfattar 40 veckor.

Undervisningsavgift och kostnader

Undervisningsavgiften är 74.000:- för läsåret 2022–2023. Kostnader för litteratur och ditt eget arbets- och förbrukningsmaterial tillkommer.

Utbildningen berättigar till CSN

Utbildningen står under statlig tillsyn och lyder under Myndigheten för yrkeshögskolan och Förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar.

Inredning och design berättigar till studiemedel från CSN. Du kan söka utökat lån, så kallat merkostnadslån, för att täcka merparten av årsavgiften.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen på YH-antagning.se.

Arbetsprover

Det är obligatoriskt att lämna in arbetsprover för att blir behörig till utbildningen. Ladda upp följande arbetsprov i din ansökan på YH-antagning.se:

  • Teckna en möbel som du tycker om. Du får använda valfri svartvit teknik som blyerts, kol, tusch eller penna. Tänk på att arbetsprovet ska kunna skrivas ut i A4-format.

Har du frågor, vänligen kontakta

Karin Strömberg, utbildningsledare
031-352 66 57
karin.stromberg@folkuniversitetet.se

Ansök nu