Personal

På Art College arbetar cirka 80 personer inom administration och utbildning. Vi anlitar dessutom regelbundet externa gästlärare.

Items for drawing and art: watercolor paint, brushes, colored pencils.