Introduktion

Ideella föreningar och ekonomi.

Ideella föreningar kan arbeta för medlemmarnas ekonomiska intresse, men till skillnad från ekonomiska föreningar måste det ske genom ideell verksamhet.

Det betyder inte att ideella föreningar inte får gå med vinst. Det får de göra så länge vinsten inte är ändamålet med föreningen och förutsatt att vinsten går tillbaka till verksamheten.

Ideella föreningar får också spara pengar. Om föreningen har ett syfte med sparandet så är det helt oproblematiskt. Syftet behöver inte vara så väldigt specifikt, det kan handla om mer generella saker.

Ideella föreningar kan vara undantagna från skatteplikt. Detta kan ibland ändras ibland genom lagen, och då kan man prata med revisorn om detta.

Som förening kan man bli momsbefriad om det finns ett syfte med det. 

 

Ansvar