Balansräkning och resultaträkning

Inför den ekonomiska redovisningen.

I slutet av året får man av revisorn en balansräkning och resultaträkning utifrån bokföringen. Den är ett av huvuddokumenten för den ekonomiska redovisningen i slutet av året.

Balansräkningen och resultaträkningen presenteras på FUM i samband med omröstning om ansvarsfrihet för styrelsen.

En resultaträkning (intäkter-kostnader) visar årets resultat. Det är en sammanställning av föreningens intäkter och kostnader under en viss period. Den visar hur det gick det för föreningen.

Balansräkningen (tillgångar-skulder) är en uppställning av föreningens tillgångar och eget kapital/skulder vid ett givet tillfälle/en viss tidpunkt. Den visar föreningens ekonomiska ställning.