Ansvar

Om ideella föreningars ekonomiska ansvar.

Fullmäktige beslutar om en rambudget.

Styrelsen omfördelar detaljbudgeten. I praktiken kan det vara kansliet som hanterar dessa frågor, men ansvaret ligger hos styrelsen.

Detaljbudgeten sätts under första styrelsemötet under verksamhetsåret utifrån den rambudget som fullmäktige beslutat om.

Det kan uppstå nödsituationer där rambudgeten måste ändras. Då har olika organisationer olika sätt att hantera detta. Då är det viktigaste att komma ihåg att förankra förändringen hos medlemskårerna och stå till svars inför fullmäktige.

 

Budget