Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Mer info.

Stäng
Du är här:
Prövning

Komplettera dina betyg och kunskaper genom en prövning

En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper.

 

Vad är en prövning?
En prövning innebär att du på egen hand läser in den aktuella kursen och examinerar dina kunskaper. Prövningen omfattar hela kursen och dina kunskaper bedöms utifrån Skolverkets fastställda kunskapskrav i kurs och ämnesplaner Det kan även ingå laboration, inlämningsuppgifter och muntliga uppgifter/prov. Det sammanlagda resultatet av dessa uppgifter/provet utgör ditt betyg. En prövning innebär studier på egen hand utan handledning från lärare.

Kan jag göra en prövning på Komvux Folkuniversitetet?
För att göra en prövning måste du vara 20 år eller ha slutbetyg från gymnasieskolan och vara folkbokförd i någon av följande kommuner: 
Botkyrka
Huddinge
Nykvarn
Salem 
Södertälje
Du som tidigare har fått F kan göra en prövning för att få ett betyg mellan E-A.
Du som redan har E eller ett högre betyg i en kurs men vill höja ditt betyg.
Du som inte har läst kursen tidigare men vill ha ett betyg

Min kommun finns inte med i listan, kan jag göra en prövning hos er ändå?
Nej. Om din kommun inte finns med i listan ovanför kan du inte göra en prövning hos oss på Komvux Folkuniversitetet. Se vilka skolor som just Vuxenutbildning i din hemkommun samarbeterar med och kontakta dem vidare för att se om du kan göra en prövning. 

Hur många kurser kan jag göra prövning i per prövningstillfälle?
Du kan endast göra prövning i en kurs per prövningstillfälle.

När kan jag göra en prövning på Folkuniversitetet?
I kolumnen uppe till höger på denna sida ser du vilka prövningstillfällen vi har och anmälningstiden. 
Observera
att anmälan kan stängas tidigare då vi har ett begränsat antal platser.

Hur anmäler jag mig till en prövning?
Längre ned på denna sida hittar du information om hur du gör för att anmäla dig till en prövning. 
Observera att du endast kan anmäla dig till prövning då anmälningsformuläret är synligt och ansökan är öppen.

Vilka kurser kan jag göra prövning i?
Engelska 5
Engelska 6
Matematik 1a, 1b och 1c
Matematik 2a och 2b
Matematik 3b
Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b och 2
Historia 1a1, 1a2 och 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
Svenska 1-3
Svenska som andraspråk 1-3

Jag har missat att ansöka till prövning. Tar ni emot sena ansökningar?
Nej. Har du missat att ansöka till prövning inom ansökningstiden så får du söka till nästkommande prövningstillfälle.

Har ni några restplatser till prövning?
Nej

Kostnad
Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande. 
Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället.         
Undantag: Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F är prövningen kostandsfri. Du kommer att behöva skicka en kopia på ditt betyg till Folkuniversitetet för att styrka att du fått F i kursen.

Viktigt att veta
När du anmäler dig till prövning måste du betala in 500kr alternativt skicka in en kopia på ditt F-betyg i kursen du ska pröva enligt angiven tid som står i anmälningsformuläret. 
Om du inte betalar in för din prövning eller skickar in en kopia på ditt betyg senast det datum som
anges i anmälningsformuläret kommer du inte att få en kallelse till prövningstillfället.

Planering
Tänk på att du ska göra en prövning i en hel kurs och att du kan behöva lägga extra mycket tid på studierna inför din prövning. Börja studera innan själva prövningstillfället! Du kan genom att använda dig av lämplig kurslitteratur för kursen samt se kunskapskraven och ämnesplanen i kursen på skolverkets hemsida förbereda dig för prövningstillfället.

Inlämningsuppgifter 
I flera kurser ingår det att lämna in minst en skriftlig inlämningsuppgift. Information om vad den/de skrifliga uppgifterna ska innehålla får du information om ca 4 veckor innan ditt prövningstillfälle.

Muntlig presentation
I flera kurser ingår att du ska göra en muntlig presentation. Instruktioner och tid för detta får du ca 4 veckor innan prövningstillfället. 

Hur får jag ut mitt betyg?
Efter att du gjort din prövning hos oss Komvux Folkuniversitetet så skickar vi betyget till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Ca 2-3 veckor efter prövningstillfället kan du beställa ut ditt betyg via Vuxenutbildningen i din hemkommun. Folkuniversitetet utfärdar inga betyg. 
* Om Vuxenutbildningen i din hemkommun är anslutna till betygsdatabasen överförs per automatik ditt betyg till antagning.se. 
* Om Vuxenutbildningen i din kommun inte är anslutna till betygsdatabasen måste du själv ladda upp ditt betyg till antagning.se

Så här går det till - Anmälan till prövning

 1. Du anmäler dig via ett formulär nederst här på sidan. 
  Observera att formuläret endast är synligt när ansökningsperioden pågår. 
  Fyll noggrant i samtliga uppgifter.
  Du avser själv att anmälan avser rätt kurs du vill göra prövning i. 

 2. Vi skickar ut ett bekräftelsemail till dig med information om tid och plats för prövningen cirka 4 veckor innan prövningstillfället.
  I de kurser där det ingår laboration/inlämningsuppgift får du även information om detta.
  Du bör själv börja studera innan dess genom att läsa på Skolverkets hemsida vilka kunskapskrav som ingår i kursen och använda dig av lämplig kurslitteratur. På vår hemsida finns rekommenderad kurslitteratur men du behöver ej använda dig av Folkuniversitetets rekommenderade litteratur.
  Observera att du inte får någon hanledning av lärare inför prövningen. Det är självstudier som gäller.

 3. Prövningen kostar 500 kr och anmälan är bindande.
  Avgiften återbetalas ej vid återbud eller om du uteblir från prövningstillfället. 
  Undantag: Om du har läst en kurs på Komvux tidigare och fått betyget F kan genomföra en prövning kostnadsfritt. Kom i håg att ange ifall du har betyget F från Komvux i anmälningsformuläret. Du kommer även ombedas att skicka in en kopia på ditt betyg till Folkuniversitetet.

 4. När du anmäler dig till prövning måste du betala in 500kr alternativt skicka in en kopia på ditt F-betyg i kursen du ska pröva enligt angiven tid som står i anmälningsformuläret. 
  Om du inte betalar in för din prövning eller skickar in en kopia på ditt betyg senast det datum som anges i anmälningsformuläret kommer du inte att få en kallelse till prövningstillfället

Aktuella tider för prövningar

Toggle module

Våren 2020
Fredag 7 februari
Ansökningstid: 16 december - 20 december

Fredag 17 april
Ansökningstid: 9 mars- 13 mars

Fredag 8 maj
Ansök
ningstid: 30 mars- 3 april

Hösten 2020
Fredag 11 september
Ansökningstid: 27 juli - 31 juli

Fredag 6 november
Ansökningstid: 28 september - 2 oktober

Observera att anmälan kan stängas tidigare då antalet platser är begränsade.
Vi tar inte emot sena ansökningar.