En kvalitetssäkrad utbildning för framtidens drönarpilot

Möjligheterna inom drönarbranschen är nästintill oändliga. Men i takt med att branschen växer ökar också kraven på att ha koll på allt från juridik till luftfartsunderhåll. För den som ser sin framtid i drönarbranschen kan YH-utbildningen "UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK” göra stor skillnad.

Niclas Franzén

Niclas Franzén har flugit med drönare sedan 2018 och gick SPECIFIK-utbildningen på Folkuniversitetet sommaren 2022. Han jobbar sedan 15 år som Risk Manager, vilket i korthet går ut på att han leder riskarbetet i ett antal stora infrastrukturprojekt. Drönaren är en värdefull resurs i hans arbete, och utbildningen har varit en viktig del i hans bolags kompetensutveckling.

Goda möjligheter att ställa frågor

– Idag inser jag att när man gått grundutbildningen “öppen kategori” har man mest nosat på vad det innebär att flyga drönare. Med utbildningen, Specifik kategori, får man mycket mer kött på benen, till exempel när det gäller juridik och luftfartsunderhåll, säger Niclas, som är mycket nöjd med den utbildning han har genomgått på Folkuniversitetet.

– Ska man jobba med drönare är det väldigt viktigt att ha koll på det regelverk och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Utöver detta var det lärorikt att lära sig mer om risker kopplat till väder, men också om rent mänskliga faktorer, såsom hur vi människor agerar vid trötthet, reflekterar han.

Skapa hållbar verksamhet som går runt

Två viktiga honnörsord för utbildningen är kvalité och grundlighet. UAS SPECIFIK är inte en utbildning man rusar igenom. Den pågår under 40 veckor och innehåller alla de viktiga delmoment som krävs.

Niclas menar även att den kompetens UAS-utbildningen ger utgör en viktig byggsten för den som har för avsikt att starta eget, eftersom affärsmannaskap är en viktig del av utbildningen.

– För den som inte är van vid att driva eget är det centralt att ha koll på det grundläggande, såsom offerter och kalkyler, för att helt enkelt få verksamheten att gå runt på ett hållbart sätt, säger Niclas, som spår en ljus framtid för drönarbranschen.

– Möjligheterna är i det närmaste oändliga inom områden som infrastruktur, skogsnäring, bygg och sjukvård, och den här utbildningen tror jag innebär att man som drönarpilot får en klar konkurrensfördel, avslutar han.