Behörighet och urval

Läs mer om behörighet och urval för YH-utbildningen UAS-pilot inom kategorin specifik.

Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §.

Särskilda förkunskapskrav

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa godkända betyg eller motsvarande kunskaper/erfarenheter i följande: 

  • Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
  • Transportstyrelsens drönarkort A1/A3 och A2
  • Arbetslivserfarenhet: minst 1 år heltid, eller motsvarande, kopplad till yrkesroller som använder UAS som verktyg där kategorin ÖPPEN inte är tillräcklig.

Bifoga i ansökan

Bifoga i din ansökan betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras.

Bifoga gärna ett personligt brev och/eller cv som beskriver din UAS-erfarenhet.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa (ansöka om) reell kompetens i din ansökan. 

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Den kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, akademiska meriter (Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitets- och högskolerådet), längre utlandsvistelser eller genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet. 

Gör så här för att åberopa reell kompetens:

  • Kryssa i rutan Åberopa reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se 
  • Ladda ner blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning” 
    Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens i din ansökan på yh-antagning.se 

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag. 

För att vi ska kunna bedöma din behörighet kan du få genomföra moment som självskattningstest, intervju eller prov.

20-procentsregeln

Det är möjligt att bli antagen till utbildningen även om du inte uppfyller behörighetskraven. Folkuniversitetet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av de antagna får vara behörighetsförklarade utifrån denna regel.

Gör så här för att ansöka enligt 20-procentsregeln:

  • Bifoga alla dokument som styrker det du åberopar
  • Bifoga ett personligt brev. Skriv om vad det är du saknar i behörighetskraven. Förklara också varför du anser dig kunna tillgodogöra dig utbildningen samt utöva det yrke som utbildningen förbereder dig för.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval utifrån betyg, studieomdöme eller behörighetsprov.