Teknikinformatör

Vill du jobba med att förklara hur ny teknik ska användas på rätt sätt? Då är rollen som Teknikinformatör något för dig!

Oavsett var i världen vi befinner oss – i hemmet, på jobbet, i skolan, på gymmet eller på tåget – har vi tekniska prylar och tjänster omkring oss. Hur tekniken ska användas på rätt sätt behöver förklaras och det är den uppgiften en teknikinformatör ska lösa. Det handlar helt enkelt om ett pedagogiskt uppdrag där du på ett användarvänligt sätt, genom text och bild, ska få användaren att förstå tekniken och det är en yrkesroll som blir allt mer efterfrågad i takt med att mängden teknik ökar.

Vad gör en teknikinformatör?

Som teknikinformatör tar du fram och utvecklar manualer, beskrivningar och information om olika typer av tekniska produkter och tjänster. Ditt fokus är att förstå målgruppen, det vill säga de som ska använda produkten eller tjänsten, och utifrån deras förutsättningar på ett pedagogiskt, attraktivt och användarvänligt sätt förklara det användaren behöver veta. Tydlighet, lyhördhet och ett öga för både helheten och detaljerna är a och o för att lyckas i yrkesrollen.

Du behöver ha en god känsla för text och struktur, vara noggrann, metodisk, ansvarstagande och engagerad i de uppdrag du tar dig an i din yrkesroll. Många uppdrag är konsultbaserade vilket innebär att du behöver ha ett eget driv och viss kunskap om hur du lägger upp projekt för att det skall bli ett bra resultat och en bra arbetsbelastning för dig.

Du kommer oftast att arbeta i ett team för att tillmötesgå kundens krav och behov, samtidigt som ni alltid har lagkrav och säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Förutom andra teknikinformatörer kan du jobba nära yrkesroller som konstruktörer, utvecklare, servicepersonal, utbildare och produktinformatörer. Det är era gemensamma styrkor och kompetenser som driver processen att på ett enkelt och tydligt sätt förklara för hur produkter fungerar och hur de ska hanteras på rätt sätt.

Era kunder, och deras kunder i sin tur, finns över hela världen. Det gör att du som teknikinformatör behöver vara trygg i det engelska språket i både i tal och skrift, samt ha förståelse för olika kulturer och kulturella uttryck för att minimera risken för missförstånd och felaktig användning. Instruktioner och dokumentation måste alltid ha användarens säkerhet i fokus, oavsett var i världen produkten eller tjänsten ska användas. Här är teknikinformatörens tekniska förståelse och pedagogiska förmåga avgörande.

Var får jag jobb?

Efter utbildningen kan du jobba som teknikinformatör, teknisk skribent och kommunikatör, informationsdesigner eller informationsutvecklare inom en rad olika branscher med både nationella och internationella kunder.

Den vanligaste anställningsformen är som konsult i ett teknik- eller it-bolag med uppdrag mot externa kunder. Men du kan även söka anställning inom industri och medicinteknik som många gånger har egna tekniska informatörer som blir experter på tekniken och användningen av deras produkter och tjänster.

Oavsett vilken bransch du hamnar i går tekniken framåt i ett rasande tempo, vilket kräver att du är intresserad av att ständigt lära dig nytt och utveckla dig i din yrkesroll, samt att du har god datorvana!