Om yrkesrollen

Området UAS förändras hela tiden och denna utbildning är en utmärkt grund för din blivande yrkesroll som UAS-pilot inom det specifika regelverket.

Folkuniversitetet och TFHS kan garantera dig en utbildning som ger dig de bästa förutsättningarna inför din blivande yrkesroll där du som studerande har valmöjligheten att senare specialisera dig inom något av de områden eller roller som finns inom UAS.

För att operera i den specifika kategorin behöver företaget eller organisationen ett operativt tillstånd. Vägen till ett operativt tillstånd ser olika ut beroende på vilken verksamhet man bedriver men utgår alltid från olika regelkrav på Organisation, pilot och flygfarkost.

Kraven baseras på den samlade bedömningen av mark- och luftrisk vilket sedan resulterar i att den sökande behöver uppvisa hur de uppfyller kraven på organisation, pilot samt flygfarkosten. Vägen till ett operativt tillstånd ser därmed väldigt olika ut beroende på vilken typ av flygning företaget eller organisationen avser genomföra. Det kan till exempel vara i privat eller offentlig verksamhet inom områden som mätteknik, skogsbruk och inspektioner.

Utbildningen för UAS-pilot inom SPECIFIK kategorin uppfyller både Transportstyrelsens och arbetslivets krav på kompetensbevis och yrkesrollen som pilot inom den specifika kategorin. Utöver kompetensbeviset får du som genomgår utbildningen och klarar examinationerna olika kunskaper, färdigheter och kompetenser inom olika delar av en UAS-verksamhet.

Det innebär att du även kan arbeta med att bistå tillståndsansökningar hos Transportstyrelsen för att en organisation ska kvalificera sig som UAS-operatör. Arbeta som ansvarig UAS-operatör eller skapa, utveckla eller förvalta operativa rutiner för en UAS-verksamhet.

Vem är du?

Flygbranschen är unik på många olika sätt och det finns en anledning till att flygolyckor är sällsynta. Den som vill utbilda sig till pilot inom den specifika kategorin har i grunden ett stort flyg- och teknikintresse med en drivkraft som gör det möjligt att nå ett långsiktigt mål.

Du är säkerhetsmedveten, noggrann och studiemotiverad samt behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Det är en förutsättning att du arbetat i den öppna kategorin eftersom du behöver ha kunskaper från organisation, flygning och teknik innan du påbörjar en utbildning till UAS-pilot inom specifik kategori.