Att jobba som UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK

Utbildningen UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK uppfyller både Transportstyrelsens och arbetslivets krav inom den specifika kategorin. Kombinationen av kompetensbevis genom ADS och yrkesinriktad Yh-utbildning med fokus på affärsnytta är unik.

Yrkesrollen beror främst på vilken bransch du redan arbetar i. Det kan till exempel vara mätteknik, skogsbruk, inspektioner.

Efter avslutad utbildning blir du utexaminerad som fjärrpilot för obemannade luftfarkoster i EASAs driftskategori Specifik. Du kan då arbeta som UAS-pilot med flyguppdrag inom den Specifika kategorin.

Din yrkesroll kan också innebära tillståndsansökningar hos Transportstyrelsen för att en organisation ska kvalificera sig som UAS-operatör inom kategorin Specifik.

Kunskaperna från utbildningen kan också användas i arbete som ansvarig UAS-operatör, och att som sådan utveckla och underhålla operativa rutiner för verksamheten. Ett separat tillstånd som UAS-operatör behövs alltid hos en organisation för att dess UAS-piloter ska kunna flyga. Hur detta är utformat beror helt på typen av uppdrag är och hur tillståndsansökan är utformad.