Om utbildningen

Här kan du läsa mer om YH-utbildningen UAS-pilot inom kategorin specifik.

Utbildningsupplägg

UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK sker på deldistans med en studietakt på 75% och du behöver därmed lägga 30tim/vecka på din utbildning och är indelad i en praktisk- och en teoretisk del.

Den teoretiska delen genomförs i huvudsak digitalt på distans, under kontorstid, genom schemalagda föreläsningar, möten och grupparbeten. Den schemalagda undervisningen varierar från vecka till vecka och du kan räkna med att behöva delta cirka 2 dagar per vecka i genomsnitt. Därutöver jobbar du med projektarbeten i grupp eller individuellt.

Den praktiska delen genomförs vid 6 obligatoriska fysiska träffar på Campus Ljungbyhed. Träffarna syftar till att, tillsammans med andra, öva olika flygpraktiska moment och avslutas med en teoretisk och praktisk examination. De fysiska träffarna ger dig som studerande ett unikt tillfälle att träffas, bygga nätverk och utvecklas tillsammans med andra inom branschen.

Vanliga frågor och svar

Jag har hittat en utbildning i ett annat europeiskt land som ger mig samtliga behörigheter inom Specifik. Varför erbjuder ni enbart BVLOS och NIGHT?

Regelverket för att flyga i den specifika kategorin är under ständig utveckling och det saknas idag utbildningsunderlag för att utbilda inom andra behörigheter. Utöver det saknas det idag flygfarkoster för att flyga inom andra underkategorier.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under 40 veckor.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

Ja och nej. Under de obligatoriska flygveckorna är det fasta tider som inte går att ändra vilket kräver fysisk närvaro i bland annat simulator. Utbildningen är indelad i 8 kurser inklusive en LIA-period och ett projektarbete; alla dessa kurser innehåller obligatoriska delar. För att klara studierna bör man således räkna med att vara närvarande under flygveckorna samt under andra delar av utbildningen.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

LIA betyder Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik – en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen.

Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk. Om du redan kommer från en verksamhet kan du förlägga LIA på den arbetsplatsen. LIA-arbetet kan då bli ett tillfälle att arbeta med operativa rutiner, eller med tillståndsansökningar hos Transportstyrelsen för att organisationen ska kunna verka som ansvarig operatör inom Specifik.

Vilka företag sitter i utbildningens ledningsgrupp?

Företag med anknytning i drönaroperatörsbranschen är med i gruppen. Antingen för att de är företag som specifikt arbetar med drönaroperationer eller för att de arbetar med analys och utveckling av data som genereras av drönare.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Behöver jag köpa böcker?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Det är ett fåtal böcker men du behöver ha en smartphone eller surfplatta. En PC-laptop rekommenderas, men är inget krav.

Om Campus Ljungbyhed

Campus Ljungbyhed är placerat i nordvästra Skåne i Klippans kommun och var fram till 1998 Försvarsmakts utbildningscentrum för piloter. Idag är Campus Ljungbyhed ett kunskapscentrum med en representation av universitet, Yrkeshögskolan och gymnasieskolan där olika utbildningsorganisationer bedriver varierande typer av utbildning och forskning inom flyg.

Trafikflyghögskolan (TFHS) vid Lunds universitet är medarrangör av utbildningen UAS-pilot inom specifik kategori och innehavare av tillståndet för den auktoriserade drönarskolan (ADS). TFHS hanterar större delen av flygningarna som sker med obemannade luftfartyg vid universitet samt bedriver forskning i laboratoriet, därtill utbildas även piloter för det bemannade flyget.

Folkuniversitet bedriver idag två utbildningar; UAS-operatör inom öppen kategori samt, tillsammans med TFHS, UAS-pilot inom specifik kategori.

Klippans kommun är ytterligare en aktör på Campus Ljungbyhed som utbildar blivande flygtekniker inom Yrkeshögskolan samt flygmekaniker i gymnasieskolan.

Tillsammans skapar vi på Campus Ljungbyhed en unik utbildningsplats i Sverige och en möjlighet för dig i din blivande yrkesroll som UAS-pilot.