Om utbildningen UAS-pilot inom kategorin SPECIFIK

Här kan du läsa mer om YH-utbildningen UAS-pilot inom kategorin specifik.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under 40 veckor.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det varierar från vecka till vecka och du kan räkna med cirka 2 dagar/12 timmar per vecka i genomsnitt. Under de tillfällen när det är träffar på plats kan det vara undervisning hela veckan. Därutöver jobbar du med projektarbeten i grupp eller individuellt. Utbildningen motsvarar en studietakt på 75%.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

Utbildningen är indelad i 8 kurser inklusive en LIA-period och ett projektarbete – alla dessa kurser innehåller obligatoriska delar. För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande under undervisningsdagarna. En hel del av utbildningen är praktisk och vissa moment måste dessutom göras på specifika platser.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

LIA betyder Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik – en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen.

Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk. Om du redan kommer från en verksamhet kan du förlägga LIA på den arbetsplatsen. LIA-arbetet kan då bli ett tillfälle att arbeta med operativa rutiner, eller med tillståndsansökningar hos Transportstyrelsen för att organisationen ska kunna verka som ansvarig operatör inom Specifik.

Vilka företag sitter i utbildningens ledningsgrupp?

Företag med anknytning i drönaroperatörsbranschen är med i gruppen. Antingen för att de är företag som specifikt arbetar med drönaroperationer eller för att de arbetar med analys och utveckling av data som genereras av drönare.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Behöver jag köpa böcker?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Det är ett fåtal böcker men du behöver ha en smartphone eller surfplatta.
En PC-laptop rekommenderas, men är inget krav.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja.