Ledningsgrupp

YH-utbildningen till Specialsnickare inom möbel- och inredningsindustrin utformas i samarbete med arbetslivet. Utbildningens ledningsgrupp säkerställer att du studerar till ett yrke som faktiskt efterfrågas.

  • Adolfsson, Per-Arne, Formidabel, Arbetsliv, Ledamot
  • Bergström, Jonas, Lichron, Skolväsendet
  • Crommert, Erik, Enströms, Arbetsliv
  • Feretti, Robert, Noas Sweden, Arbetsliv
  • Halfwordson, Kristian, Tibro Hantverksakademi, Studeranderepresentant
  • Karlsson, Cecilia, IDC, Arbetsliv
  • Lans, Maria, Tibro Hantverksakademi, Övrigt
  • Larsson, Peter, Tre Sekel, Arbetsliv
  • Minard, James, Stolfabriken AB, Arbetsliv
  • Victoria Randli, Tibro Hantverksakademi, Utbildningsledare