Möbel- och specialsnickare, Tibro

Yrkeshögskola - program Tibro

For the love of trä. Gå en YH-utbildning till Möbel- och specialsnickare på Tibro Hantverksakademi.

Möbel- och specialsnickare, Tibro Hantverksakademi
Sista ansökningsdatum
2024-05-31
Utbildningsstart
2024-08-12
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
10
Antal veckor LIA
18

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Inredningssnickare inom möbel- och inredningsindustrin
 • Specialsnickare inom möbel- och inredningsindustrin
 • Möbelsnickare inom möbel- och inredningsindustrin
 • Verkstadssnickare inom möbel- och inredningsindustrin
 • CNC-operatör inom möbel- och inredningsindustrin

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Det kan tillkomma kostnader för litteratur och visst förbrukningsmaterial.

Det är inte bara äldre möbler som har en själ. Som möbel- och specialsnickare tar du omsorgsfullt fram karaktären i varje möbel du tillverkar, även om de produceras i fler upplagor än en. Det är ditt jobb att skapa unika lösningar av andras idéer. Du är länken mellan designers och produktion, löser problem och utvecklar produkter och tekniker – samtidigt som du tar hänsyn till estetik, konstruk­tion, kostnad och miljö.

Arbetsmarknad

Du som är möbel- och specialsnickare har en eftertraktad yrkesroll, både inom träindustrin och som egen­företagare. Den svenska möbel­ och inrednings­industrin är i stort behov av kompetens­försörjning, bland annat till följd av de många pensionsavgångar som sker just nu.

Utbildningens mål

Efter examen har du de färdigheter och kompe­tenser som krävs för att arbeta som specialsnick­are. Du har goda kunskaper om yrkets olika arbetsmoment, material och tekniker samt om sambanden mellan produktionsteknik, tidsåtgång och ekonomi. Du kan skapa ritningar för hand, i CAD­2D/3D samt i CAD/CAM­-program och hanterar allt från handmaskiner till att programmera en CNC­-maskin.

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i praktiken och knyter kontakter som leder till jobb. Kundarbeten och externa uppdrag före­kommer under hela utbildningen. Det ingår också två LIA-­perioder på sammanlagt 18 veckor, vilka utgör nästan en fjärdedel av utbildningen.

Kurser

 • Möbel- och kulturhistoria 10p
 • Entreprenörskap och företagande 10p
 • CNC-teknik 40p
 • Produktionsteknik och materialkunskap 105p
 • Prototyptillverkning 40p
 • LIA 1 45p
 • LIA2 45p
 • Examensarbete Fördjupning Möbelsnickeri 65p

* Om du har erforderligt antal timmar i yrket kan du erlägga gesällprov i kursen Examensarbete – fördjupning möbelsnickeri.

Ladda ner produktblad (pdf)

Har du frågor?

Kontakta Sofie Rabe, utbildningsledare

Skicka e-post till Sofie Rabe, utbildningsledare tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se

Ring Sofie Rabe, utbildningsledare på nummer 0504-78 75 02