Specialsnickare inom möbel- och inredningsindustrin, Tibro

Yrkeshögskoleutbildning Tibro

For the love of trä. Gå en YH-utbildning till Specialsnickare inom möbel- och inredningsindustrin på Tibro Hantverksakademi.

Specialsnickare inom möbel- och inredningsindustrin, Tibro Hantverksakademi
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
10
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Specialsnickare

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Det kan tillkomma kostnader för litteratur och visst förbrukningsmaterial.

Planerad start hösten 2024

Det är inte bara äldre möbler som har en själ. Som specialsnickare tar du omsorgsfullt fram karaktären i varje möbel du tillverkar, även om de produceras i fler upplagor än en. Det är ditt jobb att skapa unika lösningar av andras idéer. Du är länken mellan designers och produktion, löser problem och utvecklar produkter och tekniker – samtidigt som du tar hänsyn till estetik, konstruk­tion, kostnad och miljö.

Arbetsmarknad

Du som är specialsnickare har en eftertraktad yrkesroll, både inom träindustrin och som egen­företagare. Den svenska möbel­ och inrednings­industrin är i stort behov av kompetens­försörjning, bland annat till följd av de många pensionsavgångar som sker just nu.

Utbildningens mål

Efter examen har du de färdigheter och kompe­tenser som krävs för att arbeta som specialsnick­are. Du har goda kunskaper om yrkets olika arbetsmoment, material och tekniker samt om sambanden mellan produktionsteknik, tidsåtgång och ekonomi. Du kan skapa ritningar för hand, i CAD­2D/3D samt i CAD/CAM­-program och hanterar allt från handmaskiner till att programmera en CNC­-maskin.

Lärande i arbete (LIA)

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i praktiken och knyter kontakter som leder till jobb. Kundarbeten och externa uppdrag före­kommer under hela utbildningen. Det ingår också tre LIA-­perioder på sammanlagt 20 veckor, vilka utgör en fjärdedel av utbildningen.

Kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet 5p
 • Ytbehandling A 5p
 • Ytbehandling B 5p
 • CNC-teknik 3- och 5-axlig CNC 40p
 • Examensarbete – Fördjupning Möbelsnickeri* 65p
 • Entreprenörskap och företagande 10p
 • Hantverksteknik 10p
 • LIA Produktionsanpassning 40p
 • LIA Produktionsekonomi 20p
 • LIA Produktionsteknik 40p
 • Maskinteknik, produktionsteknik och materialkunskap 75p
 • Möbel och kulturhistoria 10p
 • Prototyptillverkning och produktionsanpassning 30p
 • Ritteknik, analogt och digitalt 40p
 • Hantverksorientering 5p

* Om du har erforderligt antal timmar i yrket kan du erlägga gesällprov i kursen Examensarbete – fördjupning möbelsnickeri.

Ladda ner produktblad (pdf)

Har du frågor?

Kontakta Sofie Rabe, utbildningsledare

Skicka e-post till Sofie Rabe, utbildningsledare tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se

Ring Sofie Rabe, utbildningsledare på nummer 0504-78 75 02