Om utbildningen

Tandsköterska är en platsbunden utbildning som går i Linköping, Visby och Gislaved parallellt.

Tandsköterska är en 1,5 år lång heltidsutbildning som leder fram till en yrkeshögskoleexamen. Den går på tre orter. När du söker till utbildningen väljer om du vill läsa i Linköping, Visby eller Gislaved.

Unikt för en yh-utbildning är närheten till branschen. Dels genom att ledningsgruppen består av representanter från arbetslivet, och att ledamöterna har möjlighet att kontinuerligt påverka och bidra med sin yrkeserfarenhet så att utbildningen hålls aktuell. Dels genom de så kallade LIA-kurserna. Det är kurser som äger rum ute på en tandvårdsklinik för att du ska få träna dina teoretiska kunskaper i praktiken. LIA är en förkortning för Lärande i arbete.

I vissa av de teoretiska kurserna ingår metodövningar då du får lära dig utvalda praktiska moment. Lärarna har alla erfarenhet från tandvården, och under utbildningen görs även en del studiebesök och gästföreläsningar.