Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Mobilapplikationsutvecklare. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

iOS-utveckling

På den här kursen lär du dig att utveckla mobila applikationer med Apples eget språk Swift. Med Xcode som IDE blir det enklare att dyka in i iOS olika SDK:er och utveckla applikationer som tar tillvara på mobilens funktionalitet och möjligheter. Du lär dig också beprövade utvecklingsmönster och felhantering. I kursen ingår även kunskap om att nyttja tredjeparts-API:er för datahämtning.

Innehåll:

 • Swift
 • Xcode
 • Vanliga iOS SDK:er

Agila metoder

It-branschen rör sig från traditionella vattenfallsmodeller mot agila, mer flexibla metoder där kundvärde och flexibilitet sitter i främsta rummet. På den här kursen lär du dig att arbeta efter de vanligaste agila metoderna, Kanban och Scrum. Kursen tar även upp någon relevant mjukvara för hantering av agila processer, till exempel Trello, Jira eller Github projects. I kursen ingår även kunskap om psykologisk säkerhet och varför det är viktigt när man bygger och arbetar i agila team.

Innehåll:

 • Psykologisk säkerhet
 • Kanban
 • Scrum
 • Agil mjukvara

Androidprojekt

På den här kursen får du i projektform praktisera det som utbildningen har tagit upp hittills. Det handlar om att visa att du förstår hela utvecklingsprocessen från idé till leverans samt hur du i ett agilt team skapar värde för en kund. I början av kursen läggs extra fokus på Material Design som är det designspråk Android använder i sina produkter. I kursen ingår även kunskap om hur samarbete kring kod via Github går till.

Innehåll:

 • Material Design UI
 • Scrum
 • Github

Androidutveckling 

Du lär dig att utveckla mobila applikationer för androidplattformen med Kotlin, en enklare form av Java. Med Android studio som IDE blir det enklare att dyka in i Androids SDK och utveckla applikationer som tar tillvara på mobilens funktionalitet och möjligheter. Du lär dig också beprövade utvecklingsmönster och felhantering. I kursen ingår även kunskap om att nyttja tredjeparts-API:er för datahämtning. 

Innehåll: 

 • Kotlin 
 • Android studio 
 • Android SDK 
 • Utvecklingsmönster och felhantering 
 • API-integrering 

Apputveckling mot molnet

Många av dagens applikationer har en serversida i molnet som de interagerar med. Det kan vara beräkningar, datahantering eller kommunikation med andra tjänster. På den här kursen lär du dig att utveckla applikationer som nyttjar en molnbackends databas och serverlogik, till exempel Google Firebase. I kursen ingår även kunskap om identifiering och åtkomsthantering i molnbackend.

Innehåll:

 • Authentication samt authorization mot molntjänst
 • Grunderna i molndatabas exempelvis Firebase Firestore
 • Cloud functions, exempelvis Google Firebase

Cross Plattform-utveckling

Idag kan du göra mobila applikationer på flera olika sätt. Utöver nativemetoder där du använder plattformarnas SDK:s så används även webbtekniker i allt större utsträckning. Du kan, med väldigt lite tradeoff, skapa mobilapplikationer med webbspråken HTML, CSS och JavaScript. På den här kursen lär du dig grunderna i HTML, CSS och JavaScript samt grunderna i något av de stora JavaScript-ramverken. I kursen ingår även kunskap om progressiva tekniker (PWA), det vill säga installerbara, offline-körbara webbapplikationer.

Innehåll:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript – grunder i ett modernt ramverk, exempelvis React, Vue eller Svelte
 • Progressive Web Apps (PWA)

Examensarbete

Tanken med examensarbetet är att du, i den mån det går, ska arbeta med ett skarpt projekt för en verklig uppdragsgivare. Examensarbetet kan med fördel kombineras med LIA 2, men det är inte ett krav. Om du inte har möjlighet att arbeta med ett skarpt projekt kommer du att arbeta med ett projekt som du själv hittar på eller tilldelas av handledaren. Syftet med examensarbetet är att knyta ihop säcken för hela utbildningen genom att du planerar, utvecklar och utvärderar ett projekt.

Innehåll:

 • Skarpt eller egenpåhittat utvecklingsprojektarbete
 • Sammanfattning av utbildningen

iOS-projekt

På den här kursen praktiserar du det som utbildningen handlat om hittills i projektform. Det handlar om att visa att du förstår hela utvecklingsprocessen från idé till leverans samt hur man i ett agilt team skapar värde för en kund. I början av kursen lägger vi extra fokus på Human Interface Guidelines, designspråket Apple använder i sina produkter. I kursen ingår även kunskap om hur samarbete kring kod via Github går till.

Innehåll:

 • Apple Human Interface Guidelines
 • Scrum
 • Github

Java grunder

Oavsett språk så har en bra utvecklare goda grunder i de datalogiska processerna och grundläggande programmeringskoncept. På den här kursen får du en stabil grund för resten av utbildningen. Du lär dig objektorienterad programmering med Java, ett av världens vanligaste programmeringsspråk, som också är grunden för Android-språket Kotlin. I kursen ingår även kunskap om de datalogiska delprocesserna samt relevanta utvecklingsverktyg som IDE och versionshantering med Git.

Innehåll:

 • Datalogiskt tänkande
 • Relevant IDE för Java-utveckling
 • Java-syntax, datatyper, programflöde och objektorienterad kod
 • Git

Lärande i arbete 1

Under LIA 1 omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktisk handling. Den första LIA:n kommer relativt sent i utbildningen för att du ska ha hunnit tillgodogöra dig många av de praktiska utvecklingsgrunderna. På kursen får du en tydlig första förståelse för yrkesrollen genom att gå bredvid en mobilapputvecklare. Det finns inga krav på att du själv ska utveckla några skarpa projekt, utan tanken är att du i första hand ska bilda dig en egen, tydlig uppfattning om hur yrkesrollen ser ut.

Innehåll:

 • Förståelse för yrkesrollen

Lärande i arbete 2

LIA 2 är utbildningens sista kurs. Den kan med fördel kombineras med examensarbetet och om du vill kan den forma en sammanhängande praktisk del av utbildningen som sträcker sig från LIA 1 till LIA 2. Syftet med LIA 2 är att du ska pröva att utveckla ett eller flera skarpa projekt. Den huvudsakliga skillnaden mellan LIA 1 och LIA 2 är alltså att du förväntas kunna gå in i yrkesrollen på ett mer utpräglat sätt. Du kommer att få använda alla kunskaper som du tillägnat dig under utbildningen för att ta det sista klivet in i en karriär som mobilapplikationsutvecklare.

Innehåll:

 • Skarpt projekt
 • Utveckla mobila applikationer ensam eller som del av team