Särskilt stöd

När du går en YH-utbildning på Tibro Hantverksakademi kan du få särskilt stöd för att få de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen.

Om du behöver stöd i undervisningen på grund av en funktionsvariation eller stöd i svenska språket med yrkesinriktning ber vi dig att informera oss om detta i samband med din ansökan. Detta är viktigt för att vi ska kunna ge dig de bästa förutsättningarna att tillgodogöra dig utbildningen. Här kan du läsa mer om dessa stöd på yrkeshogskolan.se:

Det är skolan som bedömer ditt behov av stödinsatser med hänsyn till de underlag som du lämnar in. Därefter kommer ni tillsammans överens om vilka stödinsatser som är nödvändiga och rimliga för att du ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbild­ningen.

Om utbildningen avslutas med en examen krävs viss självständighet i studierna. Du kan därför inte få alltför omfattande stödinsatser.