Behörighet och urval

Vilka förkunskaper krävs för att du ska vara behörig att gå utbildningen Möbeltapetserare? Och hur sker urvalet om det är fler sökande än antal platser?

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg:

  1. Examen Gymnasieprogram, alt 1. Hantverksprogram inriktningar Finsnickeri/Övriga Hantverk (relevant inriktning) alt 2. Tekniskt program inriktning Design och Produktutveckling alt 3. Estetiskt program inriktning Bild och Formgivning/Textil/Design = 40 poäng
  2. Gymnasiekurser ur Hantverksprogrammet inriktningar Finsnickeri/Övriga Hantverk (relevant inriktning) alt 2. Tekniska programmet inriktning Design och Produktutveckling alt 3. Estetiska programmet inriktning Bild och Formgivning = 5 poäng vardera, max 30 p

(gäller inte om den sökande fått poäng enligt punkt 1)

Totalt max 40 poäng

Arbetsprover

  1. Max 8 bilder på fysiska arbetsprover inom relevant hantverk som den sökande presenterat

Totalt max 40 poäng

Tidigare utbildning

Dokumenterad eftergymnasial eller folkhögskoleutbildning samt andra kortare kurser, där sökande kan visa för utbildningen relevant erhållen kunskap tex. Textil/formgivning/materialkunskap/företagsekonomi/stilhistoria

Totalt max 40p

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.

Beskriv och förklara på vilket sätt du använder t ex hantverk, estetisk verksamhet exempelvis i ditt arbete, hobby eller på annat sätt använder ett/flera behörighetsgivande kompetenser. Bifoga din beskrivning och eventuella intyg som styrker den reella kompetensen till din ansökan. Utbildningen är eftergymnasial och förutsätter därmed en viss nivå på språk, både gällande förståelse och i tal och skrift. Svenskkunskaper motsvarande SFI nivå D. Vid osäkerhet kring reell kompetens då skriftlig dokumentation saknas kan skolan erbjuda intervju samt en kortare testperiod för att avgöra om den sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag från behörighetskraven

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan nämligen göra undantag om vi bedömer att du som sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till oss direkt för att ta reda på mer om denna möjlighet.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Betyg som styrker din behörighet.
  • Arbetsprover, vi vill i första hand ha in bilder på dina arbetsprover, fysiska arbetsprover om du kan komma och visa upp dem.
  • Tidigare utbildning