Medicinsk vårdadministratör

Vill du ha ett administrativt yrke, men samtidigt arbeta med människor? Som medicinsk vårdadministratör gör du ofta båda!

Medicinsk vårdadministratör passar dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat. Processerna kring vårdadministration digitaliseras alltmer och den nya yrkesrollen får ett allt tydligare IT-stöd.

Arbetsuppgifter för en medicinsk vårdadministratör kan vara praktisk administration och medicinsk dokumentation kring behandling och vård av patienter, informationshantering och receptionsarbete.
Medicinsk vårdadministratör är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor och integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentlig.

Yrkesbenämningen för administratörer inom vården kan vara medicinsk vårdadministratör, medicinska sekreterare och läkarsekreterare. Om du har erfarenhet och ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan även leda till anställning inom andra liknande områden.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  • få anställning som medicinsk sekreterare, hälso- och sjukvårdssekreterare, läkarsekreterare, vård- och klinikadministratör inom offentlig eller privat sektor
  • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
  • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
  • bistå som personaladministrativ funktion