Ledningsgrupp

Alla YH-utbildningar har en ledningsgrupp med representanter från arbetslivet.

Folkuniversitetets YH-utbildningar utformas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.Ledningsgruppen har, tillsammans med utbildningsledaren, huvudansvaret för utbildningens innehåll och kvalitet.
Utbildningens ledningsgrupp består av representanter från både arbetslivet, anordnaren och de studerande.

I ledningsguppen för utbildningen Medicinsk vårdadministratör ingår följande representanter:

  • Akademiska sjukhuset
  • Lasarettet i Enköping
  • Nära vård och hälsa
  • Uppsala kommun
  • Uppsala universitet