Ett yrke med stor bredd. I Lisas tjänst ingår mycket detektivarbete.

Vi besöker Lisa Hägg på Akademiska sjukhuset där hon jobbar som medicinsk vårdadministratör. Hon studerade till yrket vid Folkuniversitetet i Uppsala och tog examen i maj 2017.

Medicinsk sekreterare/medicinsk vårdadministratör, Folkuniversitetet Uppsala

Hej Lisa! Varför valde du att söka utbildningen till medicinsk vårdadministratör?

Hela mitt liv har jag varit intresserad av hjärnan och kroppen, liksom av språk och skrivande. Jag utbildade mig därför först till logoped och jobbade några år med det, bland annat på Akademiska sjukhuset. Jag insåg att det jag gillade bäst med arbetet var det administrativa, och när jag träffade på medicinska vårdadministratörer i jobbet blev jag nyfiken på vad de gjorde. Jag kollade upp yrket mer, tyckte att det verkligen verkade vara ett roligt jobb och bestämde mig för att söka. Jag var så ivrig att jag sökte i princip alla utbildningar som fanns, och kom in på alla, men valde att läsa vid Folkuniversitetet i Uppsala.

Hur upplevde du utbildningen?

Jag kände alltmer under utbildningen att yrket var rätt för mig. Framför allt upptäckte jag att diagnoskodning var väldigt intressant och roligt! Jag tyckte att kurserna i anatomi och diagnosklassifikation var särskilt givande, och har också haft stor nytta av kurserna i vårdjuridik, medicinsk terminologi och engelska. LIA-perioderna var väldigt lärorika och det var under dessa perioder som jag verkligen förstod vad yrket innebär, och mitt intryck av att yrket var väldigt brett och roligt visade sig stämma.

Beskriv dina arbetsuppgifter!

Nu arbetar jag som enhetsansvarig klassifikationssekreterarare inom vårdadministrativ service på Akademiska sjukhuset. Det innebär att jag har ett övergripande ansvar för diagnoskodningsrelaterade frågor inom några olika verksamheter. Den största delen av tiden granskar jag fakturor för vård som Uppsalapatienter har fått i andra regioner och kontrollerar att det är korrekt fakturerat, bland annat avseende avtal, registreringar och diagnoskodning. Det är ett detektivarbete som kräver samarbete med många olika funktioner, både inom Region Uppsala och andra regioner. Jag gör också kvalitetskontroller av diagnoskodningen på Akademiska och fungerar som ett kodningsstöd för medicinska vårdadministratörer. Även viss utbildning gällande kodning ingår i uppdraget. En dag i veckan skriver jag journal.

Vad är det bästa med jobbet som medicinsk vårdadministratör?

Generellt skulle jag säga att det bästa är att det finns en sådan enorm bredd i vad man kan göra som medicinsk vårdadministratör! Det finns så många olika tjänster och arbetsuppgifter, vilket ger stora möjligheter att hitta en tjänst som passar just en själv. Vissa har mest fokus på att skriva, medan andra har mycket patientkontakt i exempelvis reception. Det finns många olika utvecklingsmöjligheter! Det bästa med just min tjänst är detektivarbetet och samarbetet med olika delar av organisationen och med andra regioner. Jag utvecklas och lär mig mycket hela tiden, och får en bra förståelse för hur allt hänger ihop.

Vad krävs för att bli en bra medicinsk vårdadministratör?

Jag skulle säga att det är väldigt olika beroende på vilken typ av tjänst man har. I vissa tjänster behöver man kunna hantera tvära kast och klara av att göra flera saker samtidigt, medan det i andra tjänster är viktigare att vara analytiskt lagd och kunna fokusera djupt på specifika uppgifter. I grunden är det oavsett viktigt att man är noggrann. Det är viktigt att det blir rätt och att inget faller mellan stolarna. Eftersom det är ett yrke i förändring är det också en stor fördel att vilja utvecklas och lära nytt samt vara flexibel och nyfiken.

Har du något tips till andra som ska gå utbildningen?

Ta vara på utbildningsperioden! Försök plugga för att lära dig och förstå – inte bara för att klara tentorna. Försök se så många olika verksamheter och arbetsuppgifter som möjligt under LIA-perioderna för att få en känsla av vad du gillar. Kom ihåg att du är på LIA för att lära dig, var inte rädd för att fråga om det är något du inte förstår eller vill lära dig mer om – var nyfiken!