Medicinsk vårdadministratör

Medicinsk vårdadministratör är för dig som vill arbeta med vårdadministration offentligt eller privat.

Arbetsuppgifter som man ska kunna är praktisk administration kring behandling och vård av patienter gällande dokumentation, informationshantering och reception.

Medicinsk vårdadministratör är ett serviceyrke. Du ska ha god samarbetsförmåga, ordningssinne och vara förtrogen med jämställdhetsfrågor ohc integration. Förmåga att medverka/leda kvalitetshöjande projekt är väsentligt.

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen och yrkesbenämningen är medicinsk vårdadministratör, hälso- och sjukvårdsadministratör eller medicinsk sekreterare. Om du har erfarenhet coh ledaregenskaper kan du arbeta som administrativ enhetschef eller klinikassistent. Utbildningen kan också leda till anställning inom andra liknande områden.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

  • få anställning som medicinsk vårdadministratör inom offentlig eller privat sektor.
  • kunna bidra till utvecklingsarbete inom vårdadministrativa området
  • effektivisera och följa den tekniska utvecklingen inom vårdadministrativa området
  • bistå som personaladministrativ funktion

Stora pensionsavgångar inom de närmsta 15 åren banar väg för många nyanställningar.