Utbildningens innehåll

Kurser, YH-poäng 

För att du ska få ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i utbildningen. 

5 YH-poäng räknas som en veckas heltidsstudier. (YH-poäng är inte detsamma, och motsvarar inte, högskolepoäng.)

Kurs

YH-poäng

Administration och ekonomi 25 yhp
Administration och hantering av allmän handling 15 yhp
Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 35 yhp
Bemötande och kommunikation 25 yhp
Diagnosklassificering 25 yhp
Examensarbete 25 yhp
IT och E-hälsa 30 yhp
Lärande i arbete 1 LIA1 30 yhp
Lärande i arbete 2 LIA2 35 yhp
Lärande i arbete 3 LIA3 35 yhp
Medicinsk dokumentation 25 yhp
Medicinsk terminologi och skrivregler 45 yhp
Vårdens organisation och verksamhet 20 yhp
Vårdrelaterad juridik 30 yhp