JavaScriptutvecklare

Som JavaScriptutvecklare jobbar du med modern webbutveckling – både frontend och backend.

Som JavaScriptutvecklare är du en utvecklare som är specialist inom JavaScript-relaterade tekniker. JavaScript med tillhörande ramverk och tekniker används främst inom frontendutveckling. Språket har dock växt explosionsartat under de senaste åren och innehåller nu tekniker för stora delar av stacken och är inte längre bundet till webben. Det gör att en utvecklare som är bra på JavaScript inte längre automatiskt är en utpräglad frontendutvecklare, utan kan ses som en utvecklare som med hjälp av backendtekniker som bland annat Node.js känner sig lika trygg i frontend som backend, även om det är JavaScript som är språket i fokus.

JavaScriptutvecklaren kan självklart fungera som en frontendutvecklare, men kan även ta sig an projekt som kräver en djupare kunskap inom backend, projekt som tidigare kanske krävde att man kombinerade frontenden med ett mer utpräglat backendspråk som exempelvis C# eller Java. Och eftersom JavaScript-familjen av spännande tekniker hela tiden växer, har JavaScript-utvecklaren en spännande och framtidssäkrad kompetens.

På senare tid har även språket TypeScript växt mycket och blivit ytterligare en brygga mellan frontend och backend. Därför är det vanligt att JavaScript-utvecklare även känner sig trygga i detta JavaScript-liknande språk.