Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Javascriptutvecklare.

Att studera till Javascriptutvecklare på distans vid Folkuniversitetet kombinerar friheten att studera varifrån du önskar med ansvaret att aktivt delta i ditt lärande. Lärplattformen Azomo står i centrum för din utbildning, vilken erbjuder en strukturerad och interaktiv upplevelse med tydlig kursplanering i moduler. Dessa moduler innehåller både teoretiska studier och praktiska övningar. Regelbundna handledningstillfällen och lärarledda föreläsningar varje vecka kompletterar ditt lärande, vilket säkerställer flexibilitet utan att kompromissa med utbildningens kvalitet.

Ett fokus på samarbete och projektarbete simulerar arbetslivets förhållanden, ger värdefull erfarenhet av teamarbete, och förbereder dig för arbetsmarknaden. Engagemang och aktivt deltagande krävs genomgående i utbildningen, från förberedelser inför lektioner till genomförandet av skarpa projekt.

I din resa mot att bli en Javascriptutvecklare kommer du att följa en välstrukturerad veckoplan som stödjer ditt lärande och utveckling. En utbildningsvecka kan se ut på följande vis: Varje måndag startar vi upp veckan tillsammans, där vi fokuserar på veckans lärandemål, genomgår relevant material och tilldelas uppgifter. Använd sedan eftermiddagen för att dyka djupt in i studiematerialet självständigt. Tisdagar är dedikerade till självständig förberedelse inför onsdagens liveundervisning, där hela dagen ägnas åt interaktiv lärande i klass. På torsdagar tillämpar ni de kunskaper ni samlat på er i team, och på fredagar samlas vi återigen för livefeedback på veckans projekt. Denna cykel av självstudier, samarbete och direkt feedback bildar kärnan i vår utbildningsmetodik, utformad för att ge dig en praktisk och relevant utbildning i javascriptutveckling.

Utöver det digitala klassrummet, där du kommer att interagera med både lärare och klasskamrater, innehåller utbildningen även fysiska träffar. De sker en gång per termin. Dessa närträffar ger en ytterligare dimension till dina studier, där du kan delta i praktiska övningar, knyta kontakter med klasskamrater, lärare och arbetsliv, samt få tillgång till inspirerande gästföreläsningar.

Vårt mål är att erbjuda en utbildning som inte bara utrustar dig med de senaste tekniska färdigheterna inom javascriptutveckling utan också förbereder dig för en framgångsrik karriär inom IT och teknik.

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), som är förlagd till två kurser båda på 10 veckor (LIA 1 och LIA 2), sammanlagt 20 veckor. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA. 

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor.  

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.