Om utbildningen

Gillar du att jobba tillsammans med andra och samtidigt ta ansvar för din lärprocess? Då passar upplägget på utbildningen till Mobilapplikationsutvecklare perfekt för dig.

Upplägg och arbetssätt som speglar yrkeslivet

Utbildningen ges på distans med cirka 9 timmar lärarledd fjärrundervisning och handledning varje vecka. Vid 8 tillfällen har vi dessutom fysiska träffar i Göteborg.

Utbildningens upplägg utgår från ett problemorienterat pedagogiskt förhållningssätt där du själv söker svar och lösningar, såväl enskilt som i samverkan och samarbete med dina klasskamrater och med arbetslivet. Målet är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och förmåga att självständigt utvecklas inom yrket och branschen efter avslutade studier.

Folkuniversitetets pedagogiska modell bygger på att du kontinuerligt utvecklar din anställningsbarhet som Mobilapplikationsutvecklare. Det innebär att du, utöver relevanta fack- och ämneskunskaper, även utvecklar dina generella förmågor för anställningsbarhet. Det handlar bland annat om samarbete, problemlösning, ansvarstagande samt skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.

Förutom lektioner, workshops och inspelat utbildningsmaterial ingår väl förberedda studiebesök och laborationer samt gästföreläsningar från branschen. Examinationsformerna varieras för att tillgodose olika behov samt för att på ett adekvat sätt pröva kunskaper, färdigheter och kompetenser. Främst används laborationer, projekt och andra examinationsformer som ligger nära hur det ser ut i arbetslivet.

Du som studerar, undervisande personal och utbildningsadministrationen har tillgång till den webbaserade utbildningsplattformen Moodle under hela utbildningen. Moodle är dels en kommunikationsplattform, dels en lärplattform där utbildningens kurser, kursmaterial, examinationer och resultat finns. Här finns även utbildningsplanen, likabehandlingsplanen samt andra styrande dokument som tillhör våra yrkeshögskoleutbildningar. Du kan använda dig av mobiltelefon, dator eller läsplatta för att hålla kontakten med personal, ta del av undervisningsmaterialet, din kunskapsprogression och andra viktiga dokument. Plattformen ger dig också möjlighet att spela upp sessioner med undervisande personal i efterhand, vilket gör att du kan se och lyssna till föreläsningarna vid upprepade tillfällen. Detta gör utbildningen flexibel och tillgänglig.

Vi lägger stor vikt vid att skapa nära kontakt med dig och de andra studerande för att ni ska känna er bekväma och avslappnade i utbildningssituationen. Vi finns alltid till hands för dig som behöver extra handledning eller coachning för att uppnå utbildningens mål.

All undervisande personal utbildas av Folkuniversitetets erfarna pedagoger i att möta studerande med olika bakgrund, behov och förutsättningar.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), som är uppdelad på två kurser som båda är 10 veckor långa. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA.

Många ser LIA som en form av provanställning där du får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor.

Du formulerar dina egna LIA-uppgifter utifrån kursplanen och skriver en LIA-rapport i slutet av kursen som bedöms av LIA-ansvarig på skolan. 

Lärplattformen Moodle

Under hela utbildningen har du tillgång till Folkuniversitetets lärplattform Moodle. Där finns bland annat undervisningsmaterial, utbildningsinformation, kontaktuppgifter och möjlighet att diskutera i forum. Inför lektioner och föreläsningar publiceras ofta material i förväg så att du kan förbereda dig inför lektionen och repetera i din egen takt. Inlämningar, redovisningar och hemtentor lämnas in, bedöms och återkopplas via Moodle.

Särskilt stöd

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd ber vi dig att kontakta oss så snart som du har tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja arbetet med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar. Kontaktuppgifter finns på YH-antagning.se