Mobilapplikationsutvecklare, Distans

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till Mobilapplikationsutvecklare på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Utbildningsstart
2023-09-04
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
35
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Applikationsprogrammerare
 • It-konsult applikationsprogrammerare
 • It-konsult webb- och multimedia
 • Mobilapplikationsutvecklare Android
 • Mobilapplikationsutvecklare iOS

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ansökan öppnar 1 mars.

Arbetsmarknad

Den digitala omställningen i samhället medför en ökad efterfrågan på lösningar som videotjänster, molntjänster och e-handel. För att möta efterfrågan behövs innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller infrastruktur och tjänster.

Det råder akut brist på it-kompetens i Sverige. Beräkningar som gjorts pekar på ett behov av över 70 000 nya anställda inom den digitala sektorn fram till 2024, främst inom programmering och systemutveckling. Bristen är det största hotet mot en positiv utveckling av det digitala Sverige.

Efterfrågan på it-kompetens finns inom alla sektorer av samhället och drivs på av den generella digitala transformationen, men också av hårt konkurrensutsatta företag, effektivitetsarbete inom offentliga verksamheter samt politiska ställningstaganden om det hållbara digitala samhället.

För en Mobilapplikationsutvecklare ser framtiden på arbetsmarknaden mycket ljus ut.

Utbildningen

Efter utbildningen kommer du att ha specialiserade kunskaper inom mobilappsutveckling som exempelvis:

 • Bygga native mobilapplikationer för iOS med programmeringsspråket Swift
 • Bygga native mobilapplikationer för Android med programmeringsspråket Kotlin i Android Studio
 • Cross platform-utveckling med exempelvis Flutter eller React Native
 • Progressive Web Apps för mobilapplikationsutveckling med HTML, CSS och JavaScript samt grunderna i ett modernt JavaScript-ramverk

Du kommer också att ha kunskaper om och överblick över områden gränsande till mobilapputveckling som exempelvis:

 • Programmering med Java
 • Grafikproduktion för olika enheter
 • UX-processen och skapande av användarvänliga gränssnitt (UI)
 • Molntjänster och molndatabaser
 • Frontendutveckling med hjälp av HTML, CSS och JavaScript

Du kommer också att ha kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom mobilapputveckling som exempelvis:

 • Versionshantering med Git
 • Agil projektmetodik och utveckling
 • Arbeta mot en produktägare med agila processer
 • Metoder och verktyg för enhetstester

Kurser

 • iOS-utveckling
 • Agila metoder
 • Androidprojekt
 • Androidutveckling
 • Apputveckling mot molnet
 • Cross Plattform-utveckling
 • Examensarbete
 • iOS-projekt
 • Java grunder
 • LIA 1
 • LIA 2

Ladda ner produktblad

Har du frågor?

Kontakta Amanda John

Skicka e-post till Amanda John amanda.john@folkuniversitetet.se

Ring Amanda John på nummer 031-352 66 62