JavaScriptutvecklare, Distans

Yrkeshögskoleutbildning Distans

Bli det du läser. Gå en YH-utbildning till JavaScriptutvecklare på Folkuniversitetet. Arbetslivet behöver dig!

JavaScriptutvecklare, distans, Folkuniversitetet
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Utbildningsstart
2023-09-04
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
35
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Backendutvecklare med JavaScript
 • Frontendutvecklare
 • It-konsult applikationsprogrammerare
 • It-konsult databasutveckling
 • It-konsult systemutveckling
 • It-konsult webb- och multimedia

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ansökan öppnar 1 mars.

Arbetsmarknad

Den digitala omställningen i samhället medför en ökad efterfrågan på lösningar som videotjänster, molntjänster och e-handel. För att möta efterfrågan behövs innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller infrastruktur och tjänster.

Det råder akut brist på it-kompetens i Sverige. Beräkningar som gjorts pekar på ett behov av över 70 000 nya anställda inom den digitala sektorn fram till 2024, främst inom programmering och systemutveckling. Bristen är det största hotet mot en positiv utveckling av det digitala Sverige.

Efterfrågan på it-kompetens finns inom alla sektorer av samhället och drivs på av den generella digitala transformationen, men också av hårt konkurrensutsatta företag, effektivitetsarbete inom offentliga verksamheter samt politiska ställningstaganden om det hållbara digitala samhället.

För en JavaScriptutvecklare ser framtiden på arbetsmarknaden mycket ljus ut.

Utbildningen

Efter genomförd utbildning kommer du att ha specialiserade kunskaper inom JavaScriptutveckling som exempelvis:

 • Bygga dynamiska webbapplikationer
 • Designa tillgängliga responsiva webbsidor
 • HTML och CSS
 • JavaScript ES6 samt fördjupning i moderna ramverk, exempelvis Vue eller React
 • Backendutveckling med node.js
 • Säkerhet för webben

Du kommer också att ha kunskaper om och överblick över områden gränsande till JavaScriptutveckling som exempelvis:

 • TypeScript-utveckling
 • Grafikproduktion för olika enheter
 • UX-processen och skapande av användarvänliga gränssnitt (UI)
 • Molntjänster för hantering av affärslogik och data
 • Hur webben idag är uppbyggd med containers, exempelvis Docker och dess relation till Kubernetes
 • Förståelse för hur JavaScript kan fungera med andra programmeringsspråk- och plattformar

Du kommer också att ha kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom JavaScriptutveckling som exempelvis:

 • Versionshantering med Git
 • Agil projektmetodik och utveckling
 • Arbeta mot en produktägare med agila processer
 • Metoder och verktyg för enhetstester

Kurser

 • Agila metoder
 • Backend grunder
 • Backend fördjupning
 • Databaser
 • Deployment
 • Examensarbete
 • Frontendramverk
 • HTML & CSS
 • JavaScript
 • LIA 1
 • LIA 2
 • TypeScript

Ladda ner produktblad

Har du frågor?

Kontakta Amanda John

Skicka e-post till Amanda John amanda.john@folkuniversitetet.se

Ring Amanda John på nummer 031-352 66 62