Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Frontendutvecklare. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Introduktion till IT-branschen och frontendutveckling

Kursen ger dig kunskap om yrkesrollen och dess sammanhang. Du får också kunskap om vad en frontendutvecklare fyller för funktion i utvecklingen av webbapplikationer. Slutligen får du kunskap om kringliggande roller och tekniker som ingår i yrkeslivet som frontendutvecklare.

Innehåll:

 • Front- vs Backend
 • Utvecklingsverktyg

UX/UI grunder

Kursen ger dig kunskaper i grundläggande principer för att arbeta med grafik, gränssnitt och användarupplevelser i modern webbapplikation.

 • Grafikredigeringsprogram (ex Photoshop, Illustrator)
 • UX & UI programvara (Figma, Adobe XD)
 • Principer för UX och UI

HTML & CSS

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i hur du bygger tillgängliga responsiva webbplatser med HTML och CSS. Kursen ger dig även grunder i samarbetsformer och versionshantering med verktygen Git och GitHub.

Innehåll:

 • HTML5, semantik och tillgänglighet
 • CSS3, responsiv design
 • Git och GitHub
 • Projektarbete

Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande

Kursen ger dig konceptuell förståelse för utveckling och programmering. I kursen tränar du på datalogiska processer samt problemlösning och pseudkod.

Innehåll:

 • Datalogsika processen (dekomposition, mönster, abstraktion, algoritmer)
 • Pseudkod

JavaScript med ES6+

Kursen ger dig kunskap om grundläggande programmering i JavaScript med modern syntax, ES6 och nyare. Du kommer även att få kunskaper om hur du använder JavaScript för att skapa en dynamisk webbsida med DOM-manipulering och AJAX för att använda externa API. Slutligen lär du dig mer om säkerhet för dynamisk JavaScript.

Innehåll:

 • Grundläggande JavaScript ES6
 • Variabler, funktioner, loopar, programflöde, operator, loopar, objekt
 • Higher order functions
 • DOM-interactions
 • API-användning och asynkron kod
 • Cross Site Scripting (XSS) och Content Security Policy

Arbeta agilt

Kursen ger dig verktyg, tekniker och processer för hur du arbetar med systemutveckling i agil form tillsammans i team. Metoder som kanban, XP och Scrum bearbetas både teoretiskt och praktiskt. Kursen har sin direkta tillämpning i projektform.

Innehåll:

 • Teamwork och psykologisk säkerhet
 • Agila processer och metoder
 • Ett projekt i scrumform med HTML + CSS + JavaScript med AJAX

Frontend-ramverk

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter inom webbutveckling med modernt JavaScriptramverk, exempelvis Vue, Angular och React. Efter kursen kan du bygga skalbara, större applikationer där data, logik och presentation hålls åtskilda.

Innehåll:

 • Components och andra koncept kring användandet av ramverk
 • Ramverk grunder
 • Router
 • Statehantering med ex Vuex eller Redux

Backend med Node.js

Kursen ger dig förståelse och grundläggande kunskaper i hur du bygger en säker webbtjänst med node.js som backend-teknik.

Innehåll:

 • Node.js grunder
 • JSON
 • Auth (exempelvis JWT eller webbtjänst)
 • Skapandet av ett API (REST alt. GraphQL)
 • Databas (moln eller on-premises)

Utvecklingsverktyg och deployment

Kursen ger dig färdigheter i grunderna för att jobba i en utvecklingsmiljö och driftsätta en färdig app i en produktmiljö.

Innehåll:

 • Docker koncept och grunder
 • CD/CI

UX/UI fördjupning

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att skapa interaktiva grafer och animeringar som förhöjer användarupplevelsen.

Innehåll:

 • Produktion av interaktiv SVG-grafik, exempelvis charts.js eller snap.svg
 • Animationer med JS-bibliotek, exempelvis anime.js eller velocity.js

Full stack webbapplikaton

Kursen ger dig förståelse för samtliga delar av webbprojekt, från användarvänlighet till affärslogik på serversidan. På kursen praktiserar du arbetsformer i team och skapar ett helt projekt från koncept/UI till driftsättning.

Innehåll:

 • Agila projektprocessen
 • UX/UI
 • Frontend med ramverk
 • Backend med node.js
 • Deployment 

Lärande i arbete 1

Kursen ger dig praktisk erfarenhet av rollen som Frontendutvecklare samt en ökad förståelse för mjukvaruutveckling i skarpt läget på ett företag. Efter kursen har du kunskaper, färdigheter och kompetens för att utföra enklare utvecklingsprojekt utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv. Du har även kunskaper om och har reflekterat kring yrkesrollen som konsult och/eller webbutvecklare.

Examensarbete

Efter kursen har du kunskap om hur du självständigt planerar, genomför, rapporterar och presenterar ett examensarbete baserat på ett eller flera projekt från LIA 1 och LIA 2. Du redovisar examensarbetet och den skriftliga rapporten betygssätts av en examinator.

Lärande i arbete 2

Kursen ger dig praktisk erfarenhet av rollen som Frontendutvecklare samt ökad förståelse för mjukvaruutveckling i skarpt läget på ett företag. Efter kursen har du deltagit i planering och genomförande av utvecklingsprojekt och har kunskap, färdighet och kompetenser för att utföra kvalificerad utveckling utifrån behovsanalys, förstudier och kunddirektiv. I och med detta kan du axla rollen som junior Frontendutvecklare.