Utbildningens innehåll

Här kan du läsa om kurserna som ingår i YH-utbildningen Frontendutvecklare. Kurserna har tagits fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som efterfrågas av arbetsgivare.

Introduktion till it-branschen och frontendutveckling 

På den här kursen sätter vi yrkesrollen i sitt sammanhang och tar reda på vad en frontendutvecklare fyller för funktion i utvecklingen av en webbapplikation. Du får även lära dig mer om kringliggande roller och tekniker som ingår i yrkeslivet som frontendutvecklare. 

Innehåll: 

 • Front- vs. Backend 
 • Utvecklingsverktyg miljöer 

UX/UI grunder 

Du lär dig grundläggande principer för att arbeta med grafik, gränssnitt och användarupplevelse i en modern webbapplikation. 

Innehåll: 

 • Grafikredigeringsprogram (ex. Photoshop, Illustrator) 
 • UX & UI programvara (Figma, Adobe XD) 
 • Principer för UX och UI 

HTML & CSS 

Du lär dig bygga tillgängliga responsiva webbplatser med HTML och CSS. Kursen ger dig även grunder i samarbetsformer och versionshantering med verktygen Git och GitHub. 

Innehåll: 

 • HTML5, semantik och tillgänglighet 
 • CSS3, responsiv design 
 • Git och GitHub 
 • Projektarbete

Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande 

Du fördjupar din konceptuella förståelse för utveckling och programmering. Genom att träna på datalogiska processer samt problemlösning och pseudokod blir steget till mer avancerad programmering mycket lättare. 

Innehåll: 

 • Datalogiska processen (dekomposition, mönster, abstraktion, algoritmer) 
 • Pseudokod 

JavaScript med ES6+ 

Du lär dig grundläggande programmering i JavaScript med modern syntax, ES6 och nyare. Du får även lära dig hur du använder JavaScript för att skapa en dynamisk webbsida med DOM-manipulering och AJAX för att använda externa API. Säkerhet för dynamisk JavaScript ingår också i kursen. 

Innehåll: 

 • Grundläggande JavaScript ES6 
 • Variabler, funktioner, loopar, programflöde, conditional operator, loopar, objekt. 
 • Higher order functions, spread operator 
 • DOM-interactions 
 • API användning och asynkron kod 
 • Cross Site Scripting (XSS) och Content Security Policy 

Arbeta agilt 

Du lär dig verktyg, tekniker och processer för hur du arbetar med systemutveckling i agil form tillsammans i team. Metoder som kanban, XP och Scrum bearbetas både teoretiskt och praktiskt. Kursen avslutas med ett projektarbete. 

Innehåll: 

 • Teamwork och psykologisk säkerhet
 • Agila processer och metoder
 • Ett projekt i scrumform med HTML + CSS + JavaScript med AJAX 

Frontend-ramverk 

JavaScriptramverk är en central färdighet för en frontendutvecklare. Med ramverk bygger du skalbara, större applikationer där data, logik och presentation hålls åtskilda. I kursen lär du dig webbutveckling med ett modernt JavaScriptramverk, exempelvis Vue, Angular eller React. 

Innehåll: 

 • Components och andra koncept kring användandet av ramverk 
 • Ramverk grunder 
 • Router 
 • Statehantering med ex. Vuex eller Redux 

Backend med Node.js 

Node.js är en plattform som möjliggör JavaScript på serversidan (det som kallas backend). Kursen ger dig förståelse och grundläggande kunskap i hur du bygger en säker webbtjänst med node.js som backend-teknik. 

Innehåll: 

 • js grunder 
 • JSON 
 • Auth (exempelvis JWT eller webbtjänst) 
 • Skapandet av ett API (REST alt. GraphQL) 
 • Databas (moln eller on-premises) 

Utvecklingsmiljöer och driftsättning 

I näringslivet är de flesta webbapplikationer verksamhetskritiska. För att kunna utveckla säkra, optimerade, stabila webbapplikationer använder man en utvecklingsmiljö där det går att testa olika scenarion, det vill säga en servermiljö som är anpassad för själva utvecklingsfasen. När en webbapplikation når eftersträvad stabilitet, säkerhet och prestanda driftsätter man den i en produktionsmiljö, det vill säga en servermiljö som gör appen tillgänglig för slutkund. På den här kursen lär du dig grunderna i att jobba i en utvecklingsmiljö samt att driftsätta en färdig app i en produktionsmiljö. 

Innehåll: 

 • Docker koncept och grunder 
 • CD/CI 

UX/UI fördjupning 

Kursen bygger vidare på dina UX/UI-kunskaper från grundkursen. Nu med ett lager av interaktiv grafik och animeringar. Dagens moderna webbplatser använder animationer och interaktion för att förmedla data, information och budskap. På den här kursen lär du dig att skapa interaktiva grafer och animeringar som förhöjer användarupplevelsen. 

Innehåll: 

 • Produktion av interaktiv SVG-grafik, exempelvis charts.js eller snap.svg 
 • Animationer med JS-bibliotek exempelvis anime.js eller velocity.js 

Full stack webbapplikation 

Kursen ger dig fördjupad förståelse för samtliga delar av ett webbprojekt, från användarvänlighet till affärslogik på serversidan. Du får praktisera agila arbetsformer i team och skapa ett helt projekt från koncept/UI till driftsättning. 

Innehåll: 

 • Agila projektprocessen 
 • UX / UI 
 • Frontend med ramverk 
 • Backend med node.js 
 • Deployment

Lärande i arbete 1 

På den är kursen omsätter du dina teoretiska kunskaper, färdigheter och kompetenser i en verklig kontext och fördjupar din förståelse för yrkesrollen och för utbildningens innehåll i stort. 

Innehåll: 

 • Förståelse för yrkesrollen 

Examensarbete 

I kursen får du möjlighet att med handledning från utbildningsanordnaren skapa ett skarpt projekt för en uppdragsgivare inom arbetslivet med tillhörande reflektion. Du applicerar alla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser i projektet och lär dig även tillämpa andra tekniker än de som utbildningens kurser innehåller, exempelvis Typescript. 

Innehåll: 

 • Arbete med ett utvecklingsprojekt

Lärande i arbete 2 

På den är kursen omsätter du dina teoretiska kunskaper, färdigheter och kompetenser i en verklig kontext och fördjupar din förståelse för yrkesrollen och för utbildningens innehåll i stort. 

Innehåll: 

 • Skarpt projekt 
 • Utvecklingsarbete ensam eller som del av team