Frontendutvecklare

Som Frontendutvecklare jobbar du med modern webbutveckling.

Idag är mobilen och plattan de vanligaste enheterna för att komma i kontakt med ett företag och dess webbplats. Det ställer stora krav på anpassning till den nya tekniken och efterfrågan på Frontendutvecklare växer. Behovet är stort hos såväl webb- och kommunikationsbyråer som hos it-konsulter, men även bland företag i andra branscher.

Som Frontendutvecklare skapar du med hjälp av kod det man ser och använder när man surfar på en webbplats. Du kommer huvudsakligen att arbeta med modern webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar. För att skapa interaktivitet och responsivt innehåll används en blandning av JavaScript och ramverk tillsammans med HTML och CSS.

På den här utbildningen får du specialiserade kunskaper inom frontendutveckling med JavaScript men också överblick över angränsande områden som projektledning, testning, backendutveckling och UX/UI. Du kommer att kunna arbeta med att planera, utföra samt identifiera resurser för att kunna utveckla säkra webbapplikationer med frontendutveckling.