Om utbildningen

Gillar du att jobba tillsammans med andra och samtidigt ta ansvar för din lärprocess? Då passar upplägget på utbildningen till Frontendutvecklare perfekt för dig.

Upplägg och arbetssätt som speglar yrkeslivet

Upplägget på utbildningen utgår från ett problemorienterat pedagogiskt förhållningssätt. I början av utbildningen delas du och dina nya klasskamrater in basgrupper som ni tillhör under utbildningens två år. I Basgruppen kommer ni tillsammans lösa uppgifter och tränas i problemlösning, självstyrd inlärning och samarbete.

Den huvudsakliga arbetsformen är projektarbeten som genomförs i nära samarbete med yrkeslivet och utgår från behov och frågeställningar inom ditt yrkesområde. Genom kopplingen till arbetslivet får du tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiska situationer i fler kurser än LIA:n och vid examensarbetet.

Grunden i alla kurser är klassvisa lektioner och föreläsningar och basgruppen jobbar tillsammans vidare med fördjupande uppgifter och problemställningar. I början av alla kurser blir ni introducerade ämnet, hur upplägget på delkursen ser ut, vilka kunskapsredovisningar som är aktuella mm. I undervisningen deltar alltid yrkesverksamma från branschen som delger sin specialistkunskap. Mellan lektionerna finns schemalagd tid för basgruppsarbete och handledning.

Syftet med utbildningens upplägg är att spegla det arbetssätt Frontendutvecklare bedriver i sitt yrkesliv. Du och dina klasskamrater i basgruppen får lära er att ta ansvar för egna arbetsuppgifter och att arbeta i projektform. Ni lär er att samarbeta, kommunicera och kompromissa, vilket är vardag för en Front Endutvecklare på dagens arbetsmarknad. Ni driver er kunskapsinhämtning själva med stöd av handledning och lektioner. Detta ger dig goda förutsättningar för ett livslångt lärande så att du på ett självständigt sätt kan hålla dig uppdaterad och utvecklas inom ditt yrkesområde.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår även praktik, Lärande i arbete (LIA). Den är uppdelad på två kurser, båda är på 10 veckor. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA. Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. Du formulerar dina egna LIA-uppgifter utifrån kursplanen och skriver en LIA-rapport i slutet av kursen som bedöms av LIA-ansvarig på skolan. 

Lärplattformen Moodle

Under hela utbildningens gång får du tillgång till Folkuniversitetets lärplattform Moodle. Där finns bland annat undervisningsmaterial, utbildningsinformation, kontaktuppgifter och möjlighet att diskutera i forum. Inför lektioner och föreläsningar publiceras ofta material i förväg så att du kan förbereda dig inför lektionen samt repetera i din egen takt. Inlämningar, redovisningar, hemtentor mm lämnas också in, bedöms och återkopplas via Moodle.

Särskilt stöd

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd ber vi dig att kontakta oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar. Kontaktuppgifter finns i yh-antagning.se