Om utbildningen

Praktisk information om Folkuniversitetets utbildning till Frontendutvecklare.

Utbildningen ges i våra lokaler i centrala Karlstad eller på distans i Yrkeshögskolans lokaler i Arvikas lokaler. Du har lektioner och handledning ca 2–3 gånger per vecka. Det är en heltidsutbildning och du bör räkna med att behöva lägga i snitt 40 timmar per vecka på studierna, dels på lärande i grupp, dels för eget lärande samt även på studiebesök och träffar med arbetslivet. 

Grunden i alla teoretiska kurser är lektioner och handledning där läraren eller handledaren antingen är på plats i klassrummet eller på distans, såväl i livesända lektioner/handledningar som handledning mellan lektionerna. Du behöver ha tillgång till egen dator och en webbkamera, men inte köpa några böcker för allt kursmaterial får du tillgång till via lärplattformen. Examineringen i de flesta kurser består av grupp- och individuella uppgifter, såväl skriftliga som muntliga. 

Du och dina studiekamrater kommer ofta att arbeta i grupp och genom det lära er att ta ansvar för egna arbetsuppgifter samt att arbeta i projektform. Ni lär er att samarbeta, kommunicera och kompromissa, vilket är vardag för en Frontendutvecklare på dagens arbetsmarknad. Syftet med utbildningens upplägg är helt enkelt att spegla det arbetssätt en Frontendutvecklare bedriver i sitt yrkesliv. Detta ger dig goda förutsättningar för ett livslångt lärande så att du på ett självständigt sätt kan hålla dig uppdaterad och utvecklas inom ditt yrkesområde.

Lärande i arbete (LIA) 

I utbildningen ingår praktik, Lärande i arbete (LIA), som är förlagd till en kurs om 19 veckor. Du söker i första hand själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter i arbetslivet. Vi har ett kontaktnät med arbetsgivare som kan ta emot LIA-studerande, men det står dig fritt att söka dig till en plats där du är intresserad av att göra din LIA. 

Många ser LIA som en form av provanställning där du som studerande får inblick i rutiner, arbetsklimat och verksamhetsstöd hos en framtida arbetsgivare, som i sin tur får möjligheten att lära känna dig och dina kunskaper, färdigheter och förmågor. 

Särskilt stöd 

För att utbildningen ska vara tillgänglig för studerande med olika bakgrunder, behov och förutsättningar erbjuds möjlighet till studieanpassning. Har du behov av särskilt stöd kontaktar du oss så snart som du tackat ja till din plats på utbildningen, så att vi kan påbörja ett arbete med att göra din studiesituation så bra som möjligt innan utbildningen börjar.