Frontendutvecklare, Karlstad

Yrkeshögskoleutbildning Karlstad

Bli det du läser. Gå en yrkeshögskoleutbildning till Frontendutvecklare på Folkuniversitetet i Karlstad. Arbetslivet behöver dig!

Frontendutvecklare, Karlstad
Sista ansökningsdatum
2023-04-11
Utbildningsstart
2023-08-28
Omfattning
400 YH-poäng
Studietakt
Heltid, 2 år
Antal platser
20
Antal veckor LIA
20

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Frontendutvecklare
 • Gränssnittsutvecklare
 • Javascriptutvecklare
 • Webbutvecklare

Studiemedel

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ansökan öppnar 1 mars.

Arbetsmarknad

Den digitala omställningen i samhället medför en ökad efterfrågan på lösningar som videotjänster, molntjänster och e-handel. För att möta efterfrågan behövs innovativa företag och kunniga medarbetare som utvecklar och underhåller infrastruktur och tjänster.

Det råder akut brist på IT-kompetens i Sverige. Beräkningar som gjorts pekar på ett behov av över 70 000 nya anställda inom den digitala sektorn fram till 2024, med tyngdpunkt på programmering och systemutveckling. Bristen är det största hotet mot en positiv utveckling av det digitala Sverige.

Efterfrågan på IT-kompetens finns inom alla sektorer av samhället och drivs på av den generella digitala transformationen, men också av hårt konkurrensutsatta företag, effektivitetsarbete inom offentliga verksamheter samt politiska ställningstaganden om det hållbara digitala samhället. För en utbildad Frontendutvecklare ser framtiden på arbetsmarknaden mycket ljus ut.

Utbildningen

Efter YH-utbildningen till Frontendutvecklare kommer du att ha specialiserade kunskaper inom frontendutveckling som exempelvis:

 • Bygga dynamiska webbapplikationer
 • Designa tillgängliga responsiva webbsidor
 • UX-processen och skapande av användarvänliga gränssnitt (UI)
 • HTML och CSS
 • JavaScript ES6 samt fördjupning i moderna ramverk
 • Säkerhet för webben

Du kommer också att ha kunskaper om och överblick över områden gränsande till frontendutveckling som exempelvis:

 • Grafikproduktion och bildredigering
 • Backendutveckling inklusive webbservrar och databaser
 • Molntjänster för hantering av data

Du kommer också att ha kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom frontendutveckling som exempelvis:

 • Versionshantering med Git
 • Agil projektmetodik och utveckling
 • Arbeta mot en produktägare med agila processer
 • Metoder och verktyg för enhetstester

Kurser

 • Arbeta agilt
 • Backend med Node.js
 • Examensarbete
 • Frontend-ramverk
 • Full stack webbapplikaton
 • HTML & CSS
 • Introduktion till IT-branschen och frontendutveckling
 • Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande
 • JavaScript med ES6+
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Utvecklingsverktyg och deployment
 • UX/UI fördjupning
 • UX/UI grunder

Ladda ner produktblad (pdf)

Har du frågor?

Kontakta Kristina Carling

Skicka e-post till Kristina Carling kristina.carling@folkuniversitetet.se