Utbildningens innehåll

Rollen som Tandsköterska är komplex och ställer krav på noggrannhet. Du läser därför en rad olika kurser – från administration och organisation till material och miljö samt kurser inom dentala ämnen.

En veckas studier motsvarar fem yrkeshögskolepoäng som förkortas "yhp".

Kursöversikt

 • Munhålans och tändernas anatomi, 10 yhp
 • Vårdhygien och smittskydd, 25 yhp
 • Lärande i arbete 1, 15 yhp
 • Administration och organisation, 30 yhp
 • Odontologi 1, 35 yhp
 • Oral hälsa 1, 30 yhp
 • Lärande i arbete 2, 25 yhp
 • Odontologi 2, 30 yhp
 • Material och miljö, 20 yhp
 • Anatomi, anestesi och farmakologi, 20 yhp
 • Oral hälsa 2, 25 yhp
 • Teamtandvård, 10 yhp
 • Lärande i arbete 3, 40 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp