Särskilt pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsvariation har rätt att få stöd i dina studier inom yrkeshögskolan, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd här. 

Är det så att du som ska börja studera hos oss önskar få hjälp och stöd i dina studier är du välkommen att kontakta skolan redan innan studierna börjar. Du gör det på skoladmin@folkuniversitetet.se. Uppge ditt namn och vilken utbildning du ska läsa. Skriv ”Särskilt pedagogiskt stöd” i ämnesraden.