Om utbildningen

Utbildningen är 1,5 år och innehåller 14 obligatoriska delkurser varav tre utgörs av LIA (lärande i arbete).

Upplägg

Utbildningen är på heltid under tre terminer. Du läser en rad intressanta ämnen som Oral hälsa, Munhålans och tändernas anatomi, Teamtandvård och Vårdhygien och smittskydd. Under varje termin finns en LIA-period inplanerad då du befinner dig ute på en tandvårdsklinik för att träna dina teoretiska kunskaper i praktiken.

I vissa av de teoretiska kurserna ingår metodövningar då vi är på en klinik för att lära oss. Lärarna har alla erfarenhet från tandvården, och under utbildningen görs även en del studiebesök och gästföreläsningar.

Vid heltidsstudier får du räkna med att lägga ned ungefär 40 timmars arbete i veckan. Cirka 3 dagar/vecka är schemalagd, främst som heldagar. LIA-perioderna är på heltid och du är på en klinik 40 timmar/vecka.

Flerortsutbildning

Utbildningen är en flerortsutbildning och går i Linköping och Gislaved parallellt. Detta innebär att en del av klassen sitter i Linköping och en del sitter i Gislaved. Föreläsningar som äger rum fysiskt på den ena orten följs på distans på den andra orten.

I samband med att du gör din ansökan får du möjlighet att ange om du föredrar att gå i Linköping eller Gislaved.

Vad innebär en YH-utbildning?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform. Alla yrkeshögskolans utbildningar svarar mot en konkret efterfrågan på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen är avgiftsfri och du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Både Yrkeshögskolan och Högskolan är eftergymnasiala utbildningsformer. Den stora skillnaden är att arbetslivet aktivt är med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen och att ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA (Lärande i arbete), då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

Lärande i arbete (LIA)

Under sammanlagt 16 av utbildningens totalt 65 utbildningsveckor är du ute på en arbetsplats, där du övar på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Skolan ansvarar för att alla får en LIA-plats, dock ser vi det som ett viktigt utvecklande moment att du själv är aktiv i sökandet av en plats. Arbetsgivarna ser det som meriterande att du själv sökt upp just dem. En utbildningsledare är behjälplig med tips och råd om hur du bäst går till väga. Även ledningsgruppsföretagen hjälper till vid behov.